لحظه  بروز رسانی 
۩‼๑ رویــــــ❤‿❤ــــــا ๑‼۩
آروم و عادیآروم و عادی
۩‼๑ رویــــــ❤‿❤ــــــا ๑‼۩

دشت هايی چه فراخ! کوههايی چه بلند ! در گلستانه چه

دشت هايی چه فراخ!

کوههايی چه بلند !

در گلستانه چه بوی علفی می آمد!

من در اين آبادی ، پی چيزی می گشتم :

پی خوابی شايد ،

پی نوری ، ريگی ، لبخندی .

 

پشت تبريزی ها

غفلت پاکی بود ، که صدايم می زد

پای نیزاری ماندم، باد می آمد، گوش دادم :

چه کسی با من حرف می زد ؟

سوسماری لغزيد

راه افتادم .

يونجه زاری سر راه ،

بعد جاليز خيار ، بوته های گل رنگ

و فراموشی خاک

 

لب آبی

گيوه ها را کندم ، و نشستم ، پاها در آب :

" من چه سبزم امروز

و چه اندازه تنم هوشيار است!

نکند اندوهی ، سر رسد از پس کوه .

چه کسی پشت درختان است!

هيچ ، می چرد گاوی در کرد.

سايه هايی بی لک ،

گوشه ای روشن و پاک

کودکان احساس ! جای بازی اينجاست.

زندگی خالی نيست :

مهربانی هست، سيب هست ، ايمان هست.

آری

تا شقايق هست ، زندگی بايد کرد .

 

در دل من چيزی است ، مثل يک بيشه نور ، مثل خواب دم صبح

و چنان بی تابم ، که دلم می خواهد

بدوم تا ته دشت ، بروم تا سر کوه.

دورها آوايی است ، که مرا می خواند."

8ez577dvpvre1oe561hf.jpg

مشاهده همه ی 35 نظر
۩‼๑ رویــــــ❤‿❤ــــــا ๑‼۩
آروم و عادیآروم و عادی
۩‼๑ رویــــــ❤‿❤ــــــا ๑‼۩

در فلق بود که پرسید سوار. آسمان مکثی کرد. رهگذر شاخه

در فلق بود که پرسید سوار.
آسمان مکثی کرد.
رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شن‌ها بخشید
و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت:
“نرسیده به درخت،
کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است
و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است
می‌روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سر به در می‌آرد،
پس به سمت گل تنهایی می‌پیچی،
دو قدم مانده به گل،
پای فواره جاوید اساطیر زمین می‌مانی
و تو را ترسی شفاف فرا می‌گیرد.
در صمیمیت سیال فضا، خش‌خشی می‌شنوی:
کودکی می‌بینی
رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور
و از او می‌پرسی
خانه دوست کجاست.”

w1p3fvuox5jwmt65yaiy.jpg

عطر سوسن
مشاهده همه ی 4 نظر
۩‼๑ رویــــــ❤‿❤ــــــا ๑‼۩
آروم و عادیآروم و عادی
۩‼๑ رویــــــ❤‿❤ــــــا ๑‼۩

32ob9yw4g60g5ix86x2d.jpg

مشاهده همه ی 25 نظر
۩‼๑ رویــــــ❤‿❤ــــــا ๑‼۩
آروم و عادیآروم و عادی
۩‼๑ رویــــــ❤‿❤ــــــا ๑‼۩

wbv2g99u6vwjlcuvau3u.jpg

مشاهده همه ی 26 نظر
۩‼๑ رویــــــ❤‿❤ــــــا ๑‼۩
آروم و عادیآروم و عادی
۩‼๑ رویــــــ❤‿❤ــــــا ๑‼۩

u4l6a0bp3u12282f19tk.jpeg

مشاهده همه ی 2 نظر
۩‼๑ رویــــــ❤‿❤ــــــا ๑‼۩
آروم و عادیآروم و عادی
۩‼๑ رویــــــ❤‿❤ــــــا ๑‼۩

nw5j7pt6a1f359bfmar1.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
۩‼๑ رویــــــ❤‿❤ــــــا ๑‼۩
آروم و عادیآروم و عادی
۩‼๑ رویــــــ❤‿❤ــــــا ๑‼۩

d7czz5khy9vwy30wmrm8.jpg

هـــوای تـازه
مشاهده همه ی 1 نظر