لحظه  بروز رسانی 
elahe
elahe

مغـرور نیستـَـم! وَلـے لُــزومـے نَداره با هـَمـه مِهـربون باشـَـم خـُبـ

مغـرور نیستـَـم!
وَلـے لُــزومـے نَداره با هـَمـه مِهـربون باشـَـم خـُبـ ?!

مشاهده همه ی 6 نظر
elahe
elahe

دوست مجازی من !! قــرارمـان . فقـط

دوست مجازی من !!
قــرارمـان ....
فقـط ..
یـک "مــانیــتور" کـوچـک بـــود !!!
امّــا اکنــون ..
قلبــــــــم را ببـین
که بــا هــر" آف" شدنــت ..چــگونـه بـیقــرارِ آمــدنــت مـی شـــود !!!

مشاهده همه ی 5 نظر
elahe
elahe

چه زیبا گفت پروفسور اسماعیل ملک زاده: آن

چه زیبا گفت پروفسور اسماعیل ملک زاده:

آن طرف دنیا . . .،
مردم عَرَق مےخورند و در رفاهند . . .
اینجا . . .،
مردم عَرَق مےریزند و در عذابَند . . .
نمیدانم . . .،
تفاوت در نوع عَرَق است
یا
در ریختن و خوردن آن . . !!

مشاهده همه ی 14 نظر
elahe
elahe
پست شماره 320868542 از elahe

.

مشاهده همه ی 4 نظر
elahe
elahe

آدمهـــا غــمهایــشان را پُک مــی زنند!

آدمهـــا


غــمهایــشان را پُک مــی زنند!


تا ریه هایــشان زندگـــی را کـم بیاورد؛


و شرعـــی ترین خودکشـی را تجـــربه کنند!!

مشاهده همه ی 4 نظر
elahe
elahe

دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن ؛ امــا اونــجــاش بــه

دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن ؛

امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــاد

کــه هــمــراه بــا شــنــیـــدن ِ دروغ

خــر هـــم فـــرض بــشـــی …

اینم برای تو مخاطب خاصم

مشاهده همه ی 2 نظر