لحظه  بروز رسانی 
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ

به شخصیت خود…. بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید

به شخصیت خود….. بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید

زیرا شخصیت شما… جوهر وجود شماست.. و آبرویتان

تصورات دیگران نسبت به شما است . . .

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ

زندگی مثل آب توی لیوانه ترک خورده میمونه

زندگی مثل آب توی لیوانه ترک خورده میمونه

بخوری تموم میشه

نخوری حروم میشه

از زندگیت لذت ببر چون در هر صورت تموم میشه . . .

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
مشاهده همه ی 2 نظر
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ

مـرد شدن حـاصل یـک لقـاح اتفـاقی ست امــا

مـرد شدن حـاصل یـک لقـاح اتفـاقی ست

امــا مـرد بار آمــدن و زیستــن

حاصل تلاش و غلبــه بر سختــی هــاست،

و مـردی جـاودانه شدن …

حـاصل یک عــمر نیــک نـــامی ست . . .

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علی احمدی
آروم و عادیآروم و عادی
علی احمدی
 لینک
پست شماره 319884463 از علی احمدی

...................................................................

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ

بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و

بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند

بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند

و دوباره بیاموزند

(الوین تافلر)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعادت
سرما زدهسرما زده
سعادت

خداوندا 🌹 آرامم کن همان گونه که دریا را پس

خداوندا 🌹 آرامم کن همان گونه که دریا را پس

خداوندا 🌹
آرامم کن همان گونه که دریا را پس از هرطوفانی آرام میکنی👉
راهنمایم باش که در این چرخ و فلک روزگار ،بدجور سرگیجه گرفتم✔️ ایمانم راقوی کن که تو را در تنهایی خود گم نکنم🌹
رهایم مکن حتی اگر همه رهایم کردند
خدای مهربانم آرام کن دلم را
آمین🙏

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ

دلم برایت تنگ شده می خواهم آنقدر اشک بریزم

دلم برایت تنگ شده
می خواهم آنقدر اشک بریزم
تا غبار فاصله از قلبم تمیـــز شود
ولی می ترس
عشق یعنی جسم و جانم مال تو
عشق یعنی پرسش از احوال تو
عشق یعنی از خودم من خسته ام
عشق من ، به تو دل بسته ام
گاه نمیدانم چه پیامی را بهانه کنم
تا از حال آنکه روحم با اوست آگاه شوم
این بار که دلتنگی را بهانه کردم فردا را چه کن
دل این واژه ی بی نقطه
گاهی به وسعت یک دریا برایت دلتنگی می کند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ

می خواهمت چنانکه شب خواب را می جویمت چنانکه لب

می خواهمت چنانکه شب خواب را
می جویمت چنانکه لب تشنه آب را
حتی اگر نباشی می آفرینمت
چنانکه التهاب بیابان سراب را
دلتنگم
مثل مادری بی سوادی که
دلش هوای بچه اش را کرده
ولی بلد نیست شماره اش رو بگیره

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید