لحظه  بروز رسانی 
bahar
آروم و عادیآروم و عادی
bahar

خدایاااااااااا راهی نمیبینم اینده پنهان است اما مهم نیست. همین

خدایاااااااااا راهی نمیبینم اینده پنهان است اما مهم نیست................... همین کافی است که تو راه را میبینی و من تورا......................

مشاهده همه ی 2 نظر
bahar
آروم و عادیآروم و عادی
bahar

دلم برای ان ماهی قرمز کوچک سوخت وقتی شنیدممشتری گفت ماهی

دلم برای ان ماهی قرمز کوچک سوخت وقتی شنیدممشتری گفت ماهی قرمزش مهم نیس اخه بچم زود میکشش, فقط تنگش ناز باشه.......

مشاهده همه ی 4 نظر
bahar
آروم و عادیآروم و عادی
bahar

هیچوقت تمام نکن وقتی هنوز می خواهی بجنگی.هیچوقت مایوس نشو وقتی

هیچوقت تمام نکن وقتی هنوز می خواهی بجنگی.هیچوقت مایوس نشو وقتی هنوز می خواهی بدستش بیاوری
*****
خدایا، ازتو نمی خواهم که به من زندگی راحت تر ی بدهی تنها از تو می خواهم قدرت مرا در مواجهه با تمام مسائل زیادتر کنی
*****
همه چیز زیباست اما همه توانایی دیدن آنرا ندارند
*****
ما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می توانیم بادبان هایمان را تنظیم کنیم

مشاهده همه ی 4 نظر
bahar
آروم و عادیآروم و عادی
bahar

♥پسری ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ♥ﺪ ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

♥پسری ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ♥ﺪ ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﻧﻮ !♥
♥ﺑﻠﮑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺮ ﺗﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...
♥ﺑﻔﻬﻢ ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩ♥
ﻟﺬﺕ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻮﺩ ...
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻭ ﻫﻤﺨﻮﺍﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ

مشاهده همه ی 6 نظر
bahar
آروم و عادیآروم و عادی
bahar

شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از

شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند.

عشق بورز به آنهایی که دلت را شکستند.

دعا کن برای آنهایی که نفرینت کردند

و بخند که خدا هنوز آن بالا با توست..

مشاهده همه ی 6 نظر
bahar
آروم و عادیآروم و عادی
bahar

گاهی ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ

گاهی ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ
ﺷﻤﺎ
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯندگی تاﻥ ﺣﺬﻑ
ﻣﯿﮑﻨﺪ...
☜ﺍِﺻﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺑَﺮﮔﺸﺘَﻨَﺶ ﻧَﮑُﻨﯿﺪ☞

مشاهده همه ی 16 نظر