لحظه  بروز رسانی 
Maryam
Maryam

بی حس شده ام از درد ! از بغض!

بی حس شده ام از درد ! از بغض!

بی حس شده ام از درد ! از بغض!

فقط گاهی… خط اشکی…
میسوزاند صورتم را

مشاهده همه ی 3 نظر
Maryam
Maryam

برای خودم مردی شده ام

برای خودم مردی شده ام

برای خودم

مردی شده ام

بی صدا گریه میکنم

این روزها

در سکوت سرسخت

دنیا

مواظبم باش

قلبم

هنوز

زنانه می تپد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

بعضـی وقتا دردات اونقـــــدر شخصــــی میشـــن . .

بعضـی وقتا دردات اونقـــــدر شخصــــی میشـــن . .

بعضـی وقتا دردات اونقـــــدر شخصــــی میشـــن . . .کــه بـا خـودتـــــم حــرفشــــو نمـــی زنـــــی . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

شبی غمگین شبی بارانی و ســـــرد مرا در

شبی غمگین شبی بارانی و ســـــرد مرا در

شبی غمگین شبی بارانی و ســـــرد

مرا در غربــــت فردا رهــــــــــــا كرد

دلـــــ♥ـــــم در حســـرت دیـــــدار ♥او♥ مــــاند

مرا چـــشم انتـــظار كوچـــــــه ها كرد

به من میگفت : تنـــهایی ، غــــــــــریب است !!!

ببین با غــــربتش با مــــن چــــــــه ها كرد

تمــــام هـــــستی ام بود و ندانست

كه در قلــــ♥ــــبم چه آشـــــــــوبی به پا كرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

لعــنت بــه قانــون عقــربــه هــا کــه هیــچــوقـــت خـلــاف

لعــنت بــه قانــون عقــربــه هــا کــه هیــچــوقـــت خـلــاف

لعــنت بــه قانــون عقــربــه هــا

کــه هیــچــوقـــت خـلــاف جــهــت حــرکـــت نمــیکنـند

چــه میــشـد

اگــر تـمــام لحــظه هـــا را نگــه میــداشـت خــدا

وقتــی در تــو غــرق

میـشـــوم !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

سـخـت تـر از نـبـودنـت انـکار دوسـت داشتـنـت است

سـخـت تـر از نـبـودنـت انـکار دوسـت داشتـنـت است

سـخـت تـر از نـبـودنـت
انـکار دوسـت داشتـنـت است ...

انـکار تـنهایـیـمــ ،

دیـدن غـرور خـرد شدهـ امــ ،

و اشـک هـایـے کـه بـے اختـیار جـارے مے شونـد ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

ای کاش نقشه سرزمینم به جای گربه شبیه سگ بود

ای کاش نقشه سرزمینم به جای گربه شبیه سگ بود

ای کاش نقشه سرزمینم به جای گربه شبیه سگ بود . . .

تا مردمش به جای این همه خیانت کمی باوفا بودند . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

آنقدر در تـــــــــــو غــرق شـــده ام. که از تلاقـــى نگاهـــم

آنقدر در تـــــــــــو غــرق شـــده ام. که از تلاقـــى نگاهـــم

آنقدر در تـــــــــــو غــرق شـــده ام..
که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرىاحســـاس خیانــت میـــکنم!!
عشـــــــــــق یعنى همین؟؟؟!!!...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

سکوت یعنی اما … یعنی اگر …

سکوت یعنی اما … یعنی اگر …

سکوت

یعنی اما … یعنی اگر …

یعنی هزار و یک دلیل که “دل” میترسد بلند بگوید …

مشاهده همه ی 3 نظر
Maryam
Maryam

زندگی ام . هیچ وقت اندازه تنم نشد

زندگی ام . هیچ وقت اندازه تنم نشد

زندگی ام ...

هیچ وقت اندازه تنم نشد

حتی وقتی که خودم بریدم و خودم دوختم !

مشاهده همه ی 1 نظر