لحظه  بروز رسانی 
Maryam
Maryam

آدمهابرای یگدیگر نقش سیگار رابازی می کنند

آدمهابرای یگدیگر نقش سیگار رابازی می کنند

آدمهابرای یگدیگر نقش سیگار رابازی می کنند


همدیگررا می کشند ... لذت می برند...دود می کنند


تمام می کنند وبعد از اندک زمانی سیگاری دیگر...

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

تازگیا هر کی میگه دوستت دارم

تازگیا هر کی میگه دوستت دارم

تازگیا هر کی میگه

دوستت دارم

خندم میگیره بی اراده میگم

تو دیگه چی میخوای!

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

برای من « از دست دادن » از

برای من « از دست دادن » از

برای من « از دست دادن »

از « دست دادن »

عادی تر شده

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

دوستت دارم هدیه ایست که هرقلبی فهم درکش را ندارد

دوستت دارم هدیه ایست که هرقلبی فهم درکش را ندارد

دوستت دارم هدیه ایست که هرقلبی فهم درکش را ندارد

قیمتی دارد که هر کسی توان پرداختش راندارد

جمله کوتاهیست که هرکسی لیاقت شنیدنش را ندارد

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

ای دوست . کمی نزدیک تربیا

ای دوست . کمی نزدیک تربیا

ای دوست ...

کمی نزدیک تربیا....

خسته ام از بس برای دیدنت تامرز خیال آمدم......

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

زندگی ام . هیچ وقت اندازه تنم نشد

زندگی ام . هیچ وقت اندازه تنم نشد

زندگی ام ...

هیچ وقت اندازه تنم نشد

حتی وقتی که خودم بریدم و خودم دوختم !

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

ﺁﻏـــــــﻮﺵ ﮐﺴـــﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺑﺩار ؛

ﺁﻏـــــــﻮﺵ ﮐﺴـــﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺑﺩار ؛

ﺁﻏـــــــﻮﺵ ﮐﺴـــﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺑﺩار ؛


ﮐـــﻪ ﺑـــﻮﯼ "ﺑـــــﯽ ﮐﺴـــﯽ"

ﺑﺪﻫﺪ

ﻧــﻪ ﺑــــﻮﯼ


"ﻫــــﺮﮐﺴـــﯽ"

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

دوستي تكرار دوستت دارم نيست

دوستي تكرار دوستت دارم نيست

دوستي تكرار دوستت دارم نيست....فهميدن ناگفتني هاي كسي است كه دوستش داري

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

نه کسی منتظر است . نه کسی

نه کسی منتظر است . نه کسی

نه کسی منتظر است ..

نه کسی چشم به راه ....

نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه!!!

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

از آش روزگار چنان دهانم سوخت که از

از آش روزگار چنان دهانم سوخت که از

از آش روزگار چنان دهانم سوخت

که از ترس

آب یخ را هم فوت میکنم

مــلــت عــشــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید