لحظه  بروز رسانی 
Maryam
Maryam

آدمهابرای یگدیگر نقش سیگار رابازی می کنند

آدمهابرای یگدیگر نقش سیگار رابازی می کنند

آدمهابرای یگدیگر نقش سیگار رابازی می کنند


همدیگررا می کشند ... لذت می برند...دود می کنند


تمام می کنند وبعد از اندک زمانی سیگاری دیگر...

مشاهده همه ی 1 نظر
Maryam
Maryam

دوستت دارم هدیه ایست که هرقلبی فهم درکش را ندارد

دوستت دارم هدیه ایست که هرقلبی فهم درکش را ندارد

دوستت دارم هدیه ایست که هرقلبی فهم درکش را ندارد

قیمتی دارد که هر کسی توان پرداختش راندارد

جمله کوتاهیست که هرکسی لیاقت شنیدنش را ندارد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

ای دوست . کمی نزدیک تربیا

ای دوست . کمی نزدیک تربیا

ای دوست ...

کمی نزدیک تربیا....

خسته ام از بس برای دیدنت تامرز خیال آمدم......

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

زندگی ام . هیچ وقت اندازه تنم نشد

زندگی ام . هیچ وقت اندازه تنم نشد

زندگی ام ...

هیچ وقت اندازه تنم نشد

حتی وقتی که خودم بریدم و خودم دوختم !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

ﺁﻏـــــــﻮﺵ ﮐﺴـــﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺑﺩار ؛

ﺁﻏـــــــﻮﺵ ﮐﺴـــﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺑﺩار ؛

ﺁﻏـــــــﻮﺵ ﮐﺴـــﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺑﺩار ؛


ﮐـــﻪ ﺑـــﻮﯼ "ﺑـــــﯽ ﮐﺴـــﯽ"

ﺑﺪﻫﺪ

ﻧــﻪ ﺑــــﻮﯼ


"ﻫــــﺮﮐﺴـــﯽ"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

دوستي تكرار دوستت دارم نيست

دوستي تكرار دوستت دارم نيست

دوستي تكرار دوستت دارم نيست....فهميدن ناگفتني هاي كسي است كه دوستش داري

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Maryam
Maryam

نه کسی منتظر است . نه کسی

نه کسی منتظر است . نه کسی

نه کسی منتظر است ..

نه کسی چشم به راه ....

نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه!!!

مشاهده همه ی 1 نظر