لحظه  بروز رسانی 
Maryam
Maryam

راه بدی را انتخاب کرده بودم برای نگه داشتنت .!

راه بدی را انتخاب کرده بودم برای نگه داشتنت .!

راه بدی را انتخاب کرده بودم برای نگه داشتنت ...!
صداقت ؛
مهربانی ؛
زیاد به “تو” توجه داشتن ؛
و خیلی حماقت های دیگر …
این روزها ، هرچه خائن تر باشی ،
دوست داشتنی تری …

مشاهده همه ی 4 نظر
Maryam
Maryam

دلـم کـار دسـت اســت خــودم بافتـمش…

دلـم کـار دسـت اســت خــودم بافتـمش…

دلـم کـار دسـت اســت

خــودم بافتـمش…

تـارش را از سـکوت

پـودش را از تنـهایی….

همین است که خریـدار نــدارد

مشاهده همه ی 8 نظر
Maryam
Maryam

اين روزها ، "بغض" دارم،" گريه" دارم،تا دلت

اين روزها ، "بغض" دارم،" گريه" دارم،تا دلت

اين روزها ،

"بغض" دارم،" گريه" دارم،تا دلت بخواهد،" آه" دارم ...

ولي بازيگر خوبي شده ام

" مي خندم !!

مشاهده همه ی 6 نظر
Maryam
Maryam

دلخوش به خنده‌های منِ خیره سر نباش دیوانه

دلخوش به خنده‌های منِ خیره سر نباش دیوانه

دلخوش به خنده‌های منِ خیره سر نباش

دیوانه ها به لطف خدا، غالباً خوش اند...

مشاهده همه ی 1 نظر
Maryam
Maryam

نـﮧ تـو نمیـבانــے هـچڪـس

نـﮧ تـو نمیـבانــے هـچڪـس

نـﮧ تـو نمیـבانــےهـچڪـس نمـے בانـد پشت ایـטּ چهره ے آرامבر בلـم چـه میـگذرב...نمـے בانـےڪسـے نمـے בانـבایـن آرامش ظـآهـرے و ایـטּ בل نـآ آرامچـقـבر פֿسـتـﮧ ام ڪرבه اسـت

مشاهده همه ی 4 نظر
Maryam
Maryam
آه … زمستان چقدر

آه …زمستان چقدر زیباست …!می پسندم زمستان را که معافم می کند ،از پنهان کردن دردی که در صدایم میپیچدو اشکی که در نگاهم میچرخد ،....و به همه می گوییم سرما خورده ام...!

مشاهده همه ی 2 نظر
Maryam
Maryam

تــــوی ایــــــن دنیــــا همیـــــــشه بعضــی ها “بــرای بــه

تــــوی ایــــــن دنیــــا همیـــــــشه بعضــی ها “بــرای بــه

تــــوی ایــــــن دنیــــا همیـــــــشه

بعضــی ها “بــرای بــه جــایـــی رسیــدن”

و بعضـی ها “بـعـد از به جـایــی رسیــدن”

هــمــه چیــز را “زیـــر پــا” می گــذارنـــد…

مشاهده همه ی 3 نظر
Maryam
Maryam

سهراب : گفتی چشمها را باید شست ! شستم ولی

سهراب : گفتی چشمها را باید شست ! شستم ولی

سهراب : گفتی چشمها را باید شست ! شستم ولی.....
گفتی جور دیگر باید دید! دیدم ولی.....

گفتی زبر باران باید رفت رفتم ولی.....
او نه چشم های خیس و شسته ام را نه نگاه دیگرم

را هیچکدام را ندید...
فقط در زیر باران با طعنه ای خندید و گفت :

دیوانه ی باران ندیده...!

مشاهده همه ی 3 نظر
Maryam
Maryam

شـبــهـــا زیــــر دوش آب ســــــــرد رهــــا

شـبــهـــا زیــــر دوش آب ســــــــرد رهــــا

شـبــهـــا زیــــر دوش آب ســــــــرد


رهــــا میکـــنـم بـغـــــض زخـــمـهــایــم را


در حالی که هــــمــــه میگویند :خــوش بهحـــالــَــش …


چه زود فــــــرامــــــوش کـــرد

مشاهده همه ی 1 نظر
Maryam
Maryam

خندیدن؛ خوب است، قهقهه؛ عالی

خندیدن؛ خوب است، قهقهه؛ عالی

خندیدن؛ خوب است،


قهقهه؛ عالی است !!!


گریه آدم را آرام می کند…


اما ……


لعنتـــــــــــ به بغـــــــــــــــض … !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید