لحظه  بروز رسانی 
shaghayegh_ho
گرفتارگرفتار
shaghayegh_ho

Ek jame dostane b hamrah khahr azzm💞

Ek jame dostane b hamrah khahr azzm💞

Ek jame dostane b hamrah khahr azzm💞

مشاهده همه ی 5 نظر
shaghayegh_ho
گرفتارگرفتار
shaghayegh_ho

بَعضی وَقتا بایَد بَدتَرین دَردارو تَحَمُل کُنی تا بِهتَرین تَغییرات رُخ

بَعضی وَقتا بایَد بَدتَرین دَردارو تَحَمُل کُنی تا بِهتَرین تَغییرات رُخ

بَعضی وَقتا بایَد بَدتَرین دَردارو تَحَمُل کُنی تا بِهتَرین تَغییرات رُخ بده**🐡🌔🛳

مشاهده همه ی 5 نظر
shaghayegh_ho
گرفتارگرفتار
shaghayegh_ho

بعضی آدم ها، خیلی زود متولد می‌شوند، بعضی‌ها خیلی دیر و

بعضی آدم ها، خیلی زود متولد می‌شوند، بعضی‌ها خیلی دیر و

  • بعضی آدم ها، خیلی زود متولد می‌شوند، بعضی‌ها خیلی دیر و بعضی‌ها، هیچوقت.
    شاید اگر آن روز نبود، آن خیابان، آن کتابفروشی و آن اتفاق ساده، من هرگز متولد نمی‌شدم. 
    روز تولد هر آدمی، روزی نیست که به دنیا می‌آید، بلکه روزی‌ست که می‌فهمد از زندگی‌اش چه می‌خواهد و به دنبال چیست.

مشاهده همه ی 10 نظر