لحظه  بروز رسانی 
S-H-O-H-R-E-H
خواب آلودخواب آلود
S-H-O-H-R-E-H

نخون از ترس میمیری :/ ماشین کنار جاده ایستاد. زوج

نخون از ترس میمیری :/
ماشین کنار جاده ایستاد. زوج جوان از ماشین پیاده شدند و نگاهی به جنگل انداختند . درختهای جنگل به شکل مرموزی داشتند تکان می خوردند ، گویا داشتند به زوج جوان اخطار می دادند که نزدیکتر نروند . زن که به نظر کمی ترسیده بود، به شوهرش گفت: بیا بریم یه جای دیگه ، اینجا ترسناکه خا ! مرد گفت: ترس ؟ ترس اسم وسط منه ! زن با خودش واگویه کرد : ایرانیا که اسم وسط ندارن! اون مال کره ایاس! ناگهان صدای مرد که داشت وارد جنگل می شد رشته افکارش را پاره کرد : حکیمه بیا دیگه ، من رفتما ! زن در حالی که رشته افکارش را گره می رد با التماس گفت : بمونی ! بمونعلی جان ! نمیشه نریم اون تو ؟ مرد که از گشادی همسرش به تنگ امده بود با عصبانیت پاسخ داد: نه ! نمیشه ! بیا دیگه اه .

چند ساعت بعععددددددد(با لحن ترسناک بخوانید !)

حکیمه با وحشت به بمونعلی نگاه کرد و گفت: یعنی چی؟ مطمئنی اشتباه اومدیم ؟ ماشینه همینجا بود که ؟ بمونعلی پاسخ داد : آره بابا ! مسیرمون تا اینجاش ظاهرا درست بود ، ولی می بینی که ماشینی در کار نیست. باید برگردیم از یه راه دیگه بریم . زوج جوان برگشتند و در حالی که با وحشت به اطراف نگاه می کردند به داخل جنگل رفتند ، و ناگهان هیولا را دیدند ! هیولا خیلی وحشتناک بود ! 14 شاخ روی سرش داشت و 4 چشم و 3 دماع داشت. با قهقهه ای مهیب گفت : اسیبو نالن بالا قلابتی بیال مانلمب سیباتولی ! بمونی با ترس گفت: می بخشید ، داستان ایرانیه ، اگه میشه فارسی حرف بزنید . هیولا با شرمندگی صدایش را صاف کرد و دوباره قهقهه زد و گفت : خیال کرده بودید می توانید از این جنگل به این راحتی خارج شوید ؟! بمونی تازه متوجه شرایط خطرناک موجود شد ! کمی فکر کرد و ناگهان به یاد آر پی جی هفتی افتاد که همیشه برای احتیاط در کیف پولش مخفی می کرد ! آر پی جی را در یک لحظه از کیفش در آورد و با دقت تمام نشانه گیری کرد و و با نشان دادن انگشتی گفت : فاا.. نه چیزه یعنی بگیر ! موشک با سرعت به سمت هیولا پرواز کرد.... و از کنار سر او عبور کرد و به یکی از درختها برخورد کرد . هیولا با نگاهی پیروزمندانه به سمت زوج جوان آمد و آن دو را خورد ! :/پی نوشت : متاسفانه داستان به قدری وحشتناک و هیجانی بود که ما جوگیر شدیم ، این هیجان و جو ما به بمونی عزیز هم سرایت کرد و ایشان دستپاچه شد و نتوانست خوب نشانه گیری کند و در نتیجه به لقاءالله پیوست ، و ما امکان ادامه دادن داستان و درگیر کردن شما در دیگر ماجراهای جذاب و ترسناک این زوج جوان را پیدا نکردیم . اما از این داستان کوتاه چند نتیجه اخلاقی می گیریم . اول اینکه به جنگلی که درختهایش تکان های مرموز می خورند وارد نشویم . دوم : وقتی این قدر خلاقیتمان زیاد بود که در کیف پول کاراکتر اصلی داستان ، آر پی جی 7 مخفی کردیم حداقل چند گلوله اضافی هم کنارش جاسازی کنیم تا به چنین سرنوشت مخوفی دچار نشود ! سوم : سعی کنیم به توصیه های همسر دلبندمان گوش فرا دهیم ! چهارم : توصیه های ایمنی را جدی بگیریم !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
S-H-O-H-R-E-H
خواب آلودخواب آلود
S-H-O-H-R-E-H

باز گشت پر شکوه خود را پس از یک سال به

باز گشت پر شکوه خود را پس از یک سال به فیس نما خوش آمد میگویم
خوب اومدم
زود اومدم
خیلی خیلی خوش اومدم
{-85-}{-85-}{-85-}{-85-}{-85-}
{-98-}{-98-}{-98-}{-98-}{-98-}
{-99-}{-99-}{-99-}{-99-}{-99-}
{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}{-102-}
{-111-}{-111-}{-111-}{-111-}{-111-}
{-113-}{-113-}{-113-}{-113-}{-113-}
{-142-}{-142-}{-142-}{-142-}{-142-}
{-144-}{-144-}{-144-}{-144-}{-144-}
{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
S-H-O-H-R-E-H
خواب آلودخواب آلود
S-H-O-H-R-E-H

کدوماش قشنگ تره نوش جونت به حق چیزای ندیده البته

کدوماش قشنگ تره
عکسهای خفن و توپ

نوش جونت

n3ah.jpg

به حق چیزای ندیده{-16-}

البته یادتون باشه مهم خلوص

نیـتــــــــــهمن دیگه حرفی ندارم


4.png

آخ که چقدر من با این صحنه حال میکنم

1.gif

8.png

حالا هی آب بارون بخورید ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
S-H-O-H-R-E-H
خواب آلودخواب آلود
S-H-O-H-R-E-H

از دیالوگ های به یاد ماندنی فامی دور فامیل دور :

از دیالوگ های به یاد ماندنی فامی دور

فامیل دور :

راه رفتنی را باید رفت

در بستنی را باید بست

پسر عمه زا:

دربستنی را باید لیسید ….!

.

.

.
– ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻗﺸﻨﮓ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻨﺪ ﺁﺩﻡ ﺣﯿﻔﺶ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﻨﻪ

.

.

.
– ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﮑﻮﮐﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﻢ ﺧﻮﺵ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻴﻤﻴﺮﻡ

.

.

.
– ﯾﻪ ﻋﺪﻩ ﺁﺩﻡ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﻦ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ ﻧﻔﻬﻤﻦ

.

.

.
– ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ‏« ﺑﺎﺷﻪ ﻣﺮﺳﯽ ‏» ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻔﻪ ﺷﻮ

.

.

.
– ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻣﻮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ، ﺍﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﺵ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺍﺳﺖ ، ﺧﺮ ﺍﺳﺖ ، ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﺭﻓﺖ

.

.

.

هیچوقت در زندگیتون با یه خر درد دل نکنین!” (فامیل دور)

.

.

.
– ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩﻭ ﺑﻌﻀﯽ
ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﻢ ﺧﻼﺻﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻧﻔﻬﻢ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﺍﺩﯾﻢ.
.
.
.

جیگر: من خر نیستم!من خر نیستم!من خر نیستم!

- فامیل دور: ببخشید جسارت کردم، شما عقابی، پروانه ای، من خرم که توو این خونه با تو موندم!

.

.

.

فامیل دور: امروز داشتم حسرت میخوردم
آقای مجری:حسرت چی؟
فامیل دور: یه عمر در همه ی درها ایستادم ولی همه رو بسته نگه داشتم،چه وقتهایی که کسی اومد در زد و در رو باز نکردم و صدایی هم ندادم که فکر کنه کسی خونه نیست

.

.

.

فامیل دور: آقای مجری من با زوری که در این خر میبینم,افق های روشنی در بربر خودم میبینم

اینایی که میگن پول خوشبختی نمیاره.
آقا بیاید  منو بد بخت کنید.
اینقدر بهم پول بدید تا به خاک سیاه بشینم.
نامردم اگه اعتراضی کنم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
S-H-O-H-R-E-H
خواب آلودخواب آلود
S-H-O-H-R-E-H

تا سیزده سالگیم فکر میکردم اسمم زُهره است،‌ چون همیشه مامانم

تا سیزده سالگیم فکر میکردم
اسمم زُهره است،‌
چون همیشه مامانم وقتی میخواست بیدارم کنه
میگفت: پاشو ظهره
*************************

کارنامم:
دینی19.5
زبان فارسی20
ادبیات فارسی20
عربی20
زبان خارجی19.75
ریاضی19
مطالعات20
آمار19.75
تربیت بدنی20
فیزیک و آزمایشگاه20
شیمی20
مهادتهای زندگی20
جبرانی ریاضی20
انظباط20
معدل19.78
من همون بچه ی مردمی ام که میزنن تو سرتون
فراررررررر{-7-}{-7-}{-7-}
**********************
روزی مردی رو به حکیمی کرد

و گفت:

"ای حکیم چرا همسرم یک گل رز را که یک روز زنده است

و روز دیگر میمیرد اینقدر دوست دارد

ولی من که هرروز برایش میمیرم وزنده میشم دوست ندارد؟"

حکیم لبخندی زد و گفت:

خیلی قشنگ بود با وایبر برام بفرستش{-7-}
****************************************************
کودوم ماه به دنیا اومدی بنویس و دلیل مرگتو بدون
..
..
..
ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ / ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﺑﻮﻥ ﻣﯿﻤﯿﺮﯼ !!
ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ / ﺍﺯ ﺑﺲ ﮔﻠﯽ ﭼﺸﻤﺖ ﻣﯽ ﺯﻧﻦ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯼ
ﺧﺮﺩﺍﺩ / ﺗﻮ ﻧﻤﯿﻤﯿﺮﯼ ﻭ ﻟﻘﺐ ﻧﻤﯿﺮ ﻣﻮﺀﻣﻨﯿﻦ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺟﻨﺘﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ !!
ﺗﯿﺮ / ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﻮﺯﻩ ﻭ ﺗﻮ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﯼ .. ﺗﺎﺯﻩ ﺭﻭ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﺕ
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻦ :
| ﻧﺴﯿﻤﯽ ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﺭﻓﺖ |
ﻣﺮﺩﺍﺩ / ﺑﺎ ﺩﻋﻮﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﯿﻤﯿﺮﯼ ﻭﻟﯽ ﺟﺎﺕ ﺗﻮ ﺑﻬﺸﺘﻪ !!
ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ / ﺍﺯ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮﯼ ... ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﻣﻬﺮ / ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﻪ ﮐﺘﮏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮﯼ
ﺁﺑﺎﻥ / ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺩﺳﺸﻮﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﯼ ... ِ{-7-}
ﺁﺫﺭ / ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﻻﻧﻢ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯿﺎﯼ
ﺩﯼ / ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﻥ ﻣﯿﮕﻮﺯﯼ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺮﻡ ﺁﺏ
ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮﯼ ...
ﺑﻬﻤﻦ / ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺮﯾﺎ ﻣﯿﻤﯿﺮﯼ ...
ﺍﺳﻔﻨﺪ / ﺗﻮ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﺖ ﻣﻮﻧﺪﻩ ... ﺩﺍﺭﻥ ﮐﺎﺭﺍﺕ ﺭﻭ ﺭﺩﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻦ
*************************************
یه روز یه خیار شور ،شورشو درمیاره

میشه خیار!

الله اکبر ، از وجود این همه نمک در من

**************************************

از گندم پرسیدند عشقت کیه؟از خجالت زرد شد!
از گل پرسیدند عشقت کیه؟از خجالت سرخ شد!
از یخ پرسیدند عشقت کیه؟از خجالت آب شد!
از من پرسیدند عشقت کیه؟
با افتخار گفتم عشقم بچه های اینجا!
سلامتی باحالااااا
سلامتی با جنبه هااااااا بزن لایکو
***********************************
سازمان جهانی بهداشت: از هر 10 نفر 2 نفراز بیماری اسهال رنج میبرند.
سوال بعضی از آدمها!: یعنی 8 نفر دیگه از اسهال لذت میبرند؟!
**********************************
مورد داشتیم که استاتوس زده دلم گرفته:
.
.
یه پسره کامنت گذاشته: “۴۳*۸۵۴*۰۲۱” تخلیه چاه اکبر و شُرکاء
یعنی حس همدردیتون تو حلقم
*********************************
ما بالاخره نفهمیدیم
فضای مجازیه یا باغ وحش؟!
هرکیو میبینی یا گرگه
یا عقابه
یا شیر
یا پلنگ
یا سگ
یه سریام که شاخن
اقا برید کنار من رد شم چـــخه چـــــخه

مشاهده همه ی 2 نظر