لحظه  بروز رسانی 
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ
مهربونمهربون
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ

می‌دانی. بعضی‌ها را هر چه قدر بخوانی.خسته نمی‌شوی! بعضی‌ها

می‌دانی...

بعضی‌ها را هر چه قدر بخوانی...خسته نمی‌شوی!

بعضی‌ها را هر چه قدر گوش دهی...عادت نمی‌شوند!

بعضی‌ها هرچه تکرار شوند... باز بکر هستند و دست‌نخورده!

دیده‌ای؟

شنیده‌ای؟

بعضی‌ها بی نهایتند!

مثل مادر...

می‌دانی... بعضی‌ها را هر چه قدر بخوانی...خسته نمی‌شوی! بعضی‌ها را هر چه قدر گوش دهی...عادت نمی

مشاهده همه ی 172 نظر
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ
مهربونمهربون
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ

‌ "بنام مادر".مینویسم به عشق مادر،،، پا به پای

‌ "بنام مادر"..مینویسم به عشق مادر،،،
پا به پای غم من پیر شد و حرف نزد...!
داغ دید از من و تبخیر شد و حرف نزد...!
شب به شب منتظرم بود و دلش پر آشوب.!
شب به شب آمدنم دیر شد و حرف نزد.!
غصه میخورد که من حال خرابی دارم...!
از همین غصه ی من سیر شد و حرف نزد!
وای از آن لحظه که حرفم دل او را سوزاند!
خیس شد چشمش و دلگیر شد و حرف نزد!
صورت پر شده از چین و چروکش یعنی!
مادرم خسته شد و پیر شد و حرف نزد

500x572_1462047667216445.jpg

مشاهده همه ی 63 نظر
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ
مهربونمهربون
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ

هیس !!!!!!!!! مادرها فریاد نمیزنن مادر ها فقط بغض میکنن

هیس !!!!!!!!! مادرها فریاد نمیزنن

مادر ها فقط بغض میکنن حتی اشک نمیریزن که نگاه فرزندشان آشفته گردد

مادرها فقط تحمل میکنند تمام ناملایمتیها تمام ساختارشکنیهارا. تمام نامرادیهارا

هیس!!!!!! مادرها نمیروند

مادرها رفتن بلدند نمیروند که آشیانه دل فزرندشان گرم بماند حتی اگر دیگر نگاهی در آن خانه نیست که خودشان را گرم کند

هیس!!!!!!!!! مادرها اعتراض نمیکنند

به حقی که پایمال شد به دلی که شکست به تنهاییشان. به درک نشدنشان اعتراض نمیکنند که مبادا فرزندشان نگرانشان شود

هیس !!!!!!! مادرها در گوشه ای آرام اشک میریزند در گوشه ای با کاغذهایشان دردودل میکنن مادرها ذره ذره آب میشوند. و هیچکس نمیفهمد

هیس!!!!!!! مادرها درد و دل نمیکنن

که متهم شوند به حسادت به حماقت

مادران سرزمین من فقط نگاه میکنن تحمل میکنن و آه میکشن

چرا که آنها خدایی را دارند به وسعت قلبهای مهربانشان و نگاه فرزندانی که تکه ای از وجودشان هستند

هیس!!!!! مادران فقط خوبن

از تمام دلتنگی ها از اشک ها و شکایت ها که بگذریم باید اعتراف کنم: مادرم که میخندد خوشبخت

مشاهده همه ی 30 نظر
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ
مهربونمهربون
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ

عاشقتم مامان کاش بودی

عاشقتم مامان کاش بودی .

روز مادر مبارک ..عاشقتم مامان کاش بودی .

مشاهده همه ی 17 نظر
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ
مهربونمهربون
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ

بهترین آوا برای♥ مادر ♥ضربان قلب کودک است

بهترین آوا برای♥ مادر ♥ضربان قلب کودک است.

500x500_1465049974422873.jpg

مشاهده همه ی 10 نظر
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ
مهربونمهربون
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ

ﻣﺎﺩﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﺭﻭ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﺶ

ﻣﺎﺩﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﺭﻭ ﻣﯿﮑﺸﺪ
ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻭ ﺭﻧﮓ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ …

500x621_1422879111505525.jpg

مشاهده همه ی 13 نظر
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ
مهربونمهربون
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ

انام منیم هر شیم

مشاهده همه ی 8 نظر
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ
مهربونمهربون
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ

اره والا واقعا

مشاهده همه ی 8 نظر
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ
مهربونمهربون
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ

دیـوآنـہ ام مے ڪنـد فـڪـر ایـنڪـہ زنـــــده زنـــــده نیـمے

دیـوآنـہ ام مے ڪنـد
فـڪـر ایـنڪـہ
زنـــــده زنـــــده نیـمے از مـــטּ را از مــטּ جـدآ ڪنند
لطـفـــا...
تـآ زنــــده ام بمـــآטּ.... ««« مـــــآمـــــآטּ خـــــوبـــم کجا رفتی»»»

(ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb)

مشاهده همه ی 11 نظر
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ
مهربونمهربون
بــہ نـــــــام نــا مـﮯ مـــ ـــآבرَ

هرگز نمیتوانی سن یک زن را از او بپرسی چرا

هرگز نمیتوانی سن یک زن را از او بپرسی
چرا که او هم نمی داند سنش با شبهایی که بغض کرده و گریسته چقدر است .... gol.gif

هرگز نمیتوانی سن یک زن را از او بپرسی چرا که او هم نمی داند سنش با شبهایی که بغض کرده و گریسته چقدر

مشاهده همه ی 14 نظر