لحظه  بروز رسانی 
Sahar
خوشتیپخوشتیپ
Sahar

نمیخواهم "بـرگ" درختت باشم که هر پاییز ازت

نمیخواهم "بـرگ" درختت باشم که هر پاییز ازت

نمیخواهم "بـرگ" درختت باشم

که هر پاییز ازت جداشوم

میخواهم ریشه ات باشم

که وقتی نیستی من هم نباشم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sahar
خوشتیپخوشتیپ
Sahar

گاهی آنقدر دلم هوایت را میکند

گاهی آنقدر دلم هوایت را میکند

گاهی آنقدر

دلم هوایت را میکند

شک میکنم

به اینکه این دل

مال من است یا تو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sahar
خوشتیپخوشتیپ
Sahar

وای اگر اشک ها به حرف آیند

وای اگر اشک ها به حرف آیند

وای اگر اشک ها به حرف آیند

وای اگر قلب ها، سخن گویند

باید نماز وحشت خواند

برای ‘’ گـــوش هــا ‘’

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sahar
خوشتیپخوشتیپ
Sahar

تا بغل کردی مرا پیراهنم آتش گرفت آخ.! جای بوسه‌هایت

تا بغل کردی مرا پیراهنم آتش گرفت آخ.! جای بوسه‌هایت

تا بغل کردی مرا پیراهنم آتش گرفت
آخ...! جای بوسه‌هایت بر تنم آتش گرفت؛

حلقه کردی دستهایت را به دور گردنم
مثل کوهی گردنه تا دامنم آتش گرفت...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sahar
خوشتیپخوشتیپ
Sahar

نگفتے بر دلم پا مے گذارے مرا اینگونہ

نگفتے بر دلم پا مے گذارے مرا اینگونہ

نگفتے بر دلم پا مے گذارے

مرا اینگونہ تنها مے گذارے

ندانستم ڪہ با تردید روزے

میان من و او "یا" مے گذارے...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید