لحظه  بروز رسانی 
--✯ستــ ـارگـــان✯→-▂▃▄▅▆▇█▓▒░sadaf░▒▓█▇▆▅▄▃▂
--✯ستــ ـارگـــان✯→-▂▃▄▅▆▇█▓▒░sadaf░▒▓█▇▆▅▄▃▂

از زندگـیِ امروز لذت ببر دیروز رفـته. فردا هم

از زندگـیِ امروز لذت ببر
دیروز رفـته..
فردا هم ممکنـه هیچوقت نیاد✪∞

سـتــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
--✯ستــ ـارگـــان✯→-▂▃▄▅▆▇█▓▒░sadaf░▒▓█▇▆▅▄▃▂
--✯ستــ ـارگـــان✯→-▂▃▄▅▆▇█▓▒░sadaf░▒▓█▇▆▅▄▃▂

مهم این نیست که زیبا باشی زیبا این است که

مهم این نیست که زیبا باشی
زیبا این است که مهم باشی حتی برای یک نفر:))

سـتــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید