به نام آنکه آشنایی را با سلام، محبت را با نگاه ، آفرید ***
امیدوارم حال دلتون خوب باشه
هرجا هستین خوب و خوش خرم از صمیم قلب براتون بهترین آرزوها رو دارم،
مرسی از تک تک دوستانی که همراهی می کنند
بروز رسانی 
امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN
امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN

بارون متوقف میشه شب میگذره درد و رنج محو

بارون متوقف میشه شب میگذره درد و رنج محو

بارون متوقف میشه
شب میگذره
درد و رنج محو میشه
اما امید
هیچ وقت اونقدر گم نمیشه
که نشه دوباره پیداش کرد
دلهاتون پر از امید

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN
امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN

همه ی ما گاهی نیاز داریم بدانیم کسی هست

همه ی ما
گاهی نیاز داریم بدانیم کسی هست
که در دور دست ها
جایی میان خلوتِ عاشقانه ی بی تکلفش
به ما می‌اندیشد
و دوستمان دارد...
فرقی نمی‌کند چقدر دور،
چقدر دست نیافتنی،
چقدر محال...
دوست داشتن و دوست داشته شدن،
همین حواشیِ پررنگ تر از متن،
حتی اگر دور از دسترس هم باشند،
آدم را دلگرم می‌کنند...
برای ادامه دادن،
برای بودن،
برای زیستن...
و این قدرت عشق است!

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN
امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN

زندگی جاده و راهی است به آن سوی خیال. زندگی

زندگی جاده و راهی است به آن سوی خیال...
زندگی تصویری است که به آئینه دل می‌بینی...
زندگی رویایی است که تو نادیده به آن می نگری...
زندگی یک نفس است
که تو با میل به جانت بکشی...
زندگی منظره است،
باران است زندگی برف سپیدی است
که بر روح تو بنشسته به شب...
زندگی چرخش یک قاصدک است،
زندگی یک رد پایی است که بر جاده خاکی فرو افتادست...
زندگی بوی خوش نسترن است،
بوی یاسی است که گل کرده
به دیوار نگاه من و تو...

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN
امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN

من با تو قدیمی ترین می شوم رفاقت مان شأن

من با تو قدیمی ترین می شوم
رفاقت مان شأن رفیق می گیرد
کوچه ها کاه گلی می شوند
پرچین دارِ انارهای ِ ترک خورده

من با تو حافظِ شیراز می شوم
ناب می شوم
بیست وُ چند سالی دلشوره می شوم
مثل آن موقع ها که معالی آباد هنوز آباد نبود
چشم هات را که به خنده وا می دارم
فاتح ترین جنگجوی تاریخ می شوم

با تو که حرف می زنم
هر لحظه منتظرم ساعدی در کافه را باز کند
و کافه چی صدایم کند تلفن دارید آقا
با چشم هام بپرسم و آهسته جواب دهد
خانوم ...
من با تو غریقِ نجات ِ خاطراتی می شوم
که بی تو لحظه ای امان ام نمی دهند..

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN
امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN

سال ها پرسیدم از خود کیستم؟ آتشم ، شوقم ،

سال ها پرسیدم از خود کیستم؟
آتشم ، شوقم ، شرارم ، چیستم؟

دیدمش امروز و دانستم کنون...
او به جز من، من به جز او نیستم!!!

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN
امیر علی مدیرSEPAHAN-GOLDEN

هرگز منتظر "فرداى خیالى" نباش. سهمت را از "شادى زندگى"

هرگز منتظر "فرداى خیالى" نباش.
سهمت را از "شادى زندگى" همین امروز بگیر.
فراموش نکن "مقصد" همیشه جایى در "انتهاى مسیر" نیست!
"مقصد" لذت بردن از قدمهایی است که بین مبدا تا مقصد بر می‌داریم!
نگران فردا مباش،
از گندم زار من و تو مشتی کاه میماند برای بادها....

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پریامدیرSEPAHAN-GOLDEN
پریامدیرSEPAHAN-GOLDEN

هر انسان یکبار برای رسیدن به یک نفر دیر می‌کند ،

هر انسان یکبار برای رسیدن به یک نفر دیر می‌کند ،

هر انسان یکبار برای رسیدن به یک نفر دیر می‌کند ، و بعد از آن برای رسیدن به کسان دیگر عجله ای ندارد

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید