افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
57babe7f86d1evfp.jpg

کسی باش که عمری با تو بودن، یک لحظه ؛
و لحظه ای بی تو بودن، یک عمر باشد

مشاهده همه ی 1 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
599bb23cd164d4ty.jpg

لبخند !
مساحت کوچکی
از صورتت را در بر می گیرد
اما مساحت بزرگی
در دل ؛
دیگران را بخود اختصاص میدهد
پس لبخند بزن

مشاهده همه ی 2 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
599d03675b7a0z4r.jpg

انگور رسیـــد و سیــبمان نوبر شد
از بوسه یِ شبنــمی، اناری تر شد
گرمایِ زمین فرو نشست و دمِ صبح
سرتاسرِ باغ، غرقِ "شهریــور" شد
شهریورتون پر از انرژی دوستان

مشاهده همه ی 2 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
5997ba51828157na.jpg

تا شهامتِ رها کردن چشم‌انداز ساحل را نداشته باشید هرگز نمی‌توانید از اقیانوس عبور کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
59952562cee26s6t.jpg

کسی که توانایی دیدن زیبایی را در خود حفظ کند
هیچگاه پیر نمی شود… .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
5993dbf375b13894.jpg

محبت تنها چیزیست که با بخشیدن زیادتر می شود و همیشه لازم نیست چیزهای با ارزش ببخشی تا محبت کرده باشی گاهی لبخند تو بهترین محبت است…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
5995143494ee5hx1.jpg

وفـــــــاداری …
یک کار خود آگاهانه نیست
اگر کسی را واقعا دوست داشته باشی ،
خود به خود به او وفـــــــادار می مانی …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
5993cae9ce5dag7v.jpg

یاد خوبان…
نه حساب است
که فراموش شود
نه چـراغ است که خامـوش شود
و نه سـال است که به آخـر برسد
"جویباریست ز محبت"
"که همیشه جاری ست"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
57ba7f28663e8715.jpg

انسانها را با ظاهرشان
قضاوت نکنید
ممکن است یک قلب ثروتمند
در زیر یک کت کهنه
پنهان شده باشد

مشاهده همه ی 4 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
57ba03f1a4557qs3.jpg

خوشبختی گاهی ، آنقدر دم دستمان است که نمیبینیمش ، که حسش نمیکنیم ،
چایی که مادر برایمان میریخت و میخوردیم ، خوشبختی بود ،
دستهای بزرگ و زبر بابا را گرفتن ، خوشبختی بود ،
خنده های کودکیهامان ، شیطنت ها ، آهنگ های نوجووانیمان ، خوشبختی بود ،
اما ، ندیدیم و آرام از کنارشان گذشتیم ، چای را با غر غر خوردیم که کمرنگ یا پر رنگ است ، سرد یا داغ است …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید