لحظه  بروز رسانی 
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***

امشب سخن ازجان جهان بایدگفت / توصیف رسول(ص) انس و جان

امشب سخن ازجان جهان بایدگفت / توصیف رسول(ص) انس و جان

امشب سخن ازجان جهان بایدگفت / توصیف رسول(ص) انس و جان باید گفت
در شـــــام ولادت دو قــطب عالم / تبریک به صــاحب الزمان (عج) باید گفت . . . و همچنین
میلاد جامع علم و عمل و عبادت ، پرچم دار شاهراه ولایت علوى، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گرامى باد!

مشاهده همه ی 2 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***

اگر مواظب دلتان باشید و غیر خدا را در آن راه

اگر مواظب دلتان باشید و غیر خدا را در آن راه

اگر مواظب دلتان باشید و غیر خدا را در آن راه ندهید،

آنچه را دیگران نمی بینند شما می بینید.


و آنچه دیگران نمی شنوند، شما می شنوید.

مشاهده همه ی 2 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***

خیر در چیزی است که اتفاق می افتد؛ باید تسلیم

خیر در چیزی است که اتفاق می افتد؛ باید تسلیم

خیر در چیزی است که اتفاق می افتد؛
باید تسلیم بود....

گاهی برای شما حادثه ای رخ می دهد
و شما را غصه دار می کند ؛

اما پس از مدتی متوجه می شوید در
دل این بحران ،

برکاتی نهفته است که خداوند در یک
بسته بندی تلخ به شما هدیه می دهد...!

مطمئن باش :
ساقی هر چه ریزد از لطف اوست....

خدایا ؛
ذره ای شک ندارم که آنچه تو برای
بنده ات بخواهی ، بهترین است.....

و این را با تمام وجود به ما
چشانده ای.......

مشاهده همه ی 3 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***

ﺧﺪﺍﻳﺎ. ﻫﻨﮕﺎمی ﻛﻪ ﺛﺮﻭﺗﻢ ﺩﺍﺩی، خوشبختی ﺍﻡ ﺭﺍ

ﺧﺪﺍﻳﺎ. ﻫﻨﮕﺎمی ﻛﻪ ﺛﺮﻭﺗﻢ ﺩﺍﺩی، خوشبختی ﺍﻡ ﺭﺍ

ﺧﺪﺍﻳﺎ...

ﻫﻨﮕﺎمی ﻛﻪ ﺛﺮﻭﺗﻢ ﺩﺍﺩی، خوشبختی ﺍﻡ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ

ﻫﻨﮕﺎمی ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎیی ﺍﻡ ﺩﺍﺩی، ﻋﻘﻠﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ

ﻫﻨﮕﺎمی ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﻢ ﺩﺍﺩی، ﺗﻮﺍﺿﻌﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﺿﻌﻢ ﺩﺍﺩی، ﻋﺰﺗﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺗﻢ ﺩﺍﺩی، ﻋﻔﻮﻡ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ

ﻫﻨﮕﺎمی ﻛﻪ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻴﻢ ﺩﺍﺩی، ﺍﻳﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﻴﺮ

ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻛﺮﺩﻡ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ ﻧﻜﻦ..

مشاهده همه ی 4 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***

زندگی را گر توانستی به کام یک نفر شیرین کنی

زندگی را گر توانستی به کام یک نفر شیرین کنی

زندگی را گر توانستی به کام
یک نفر شیرین کنی...
یا توانستی زمین تشنه ای را
سرخوش از باران کنی...
گر توانستی تو یک مرغ گرفتار از قفس بیرون کنی...
یا توانستی که دیوار اسارت
از بنا ویران کنی...
گر توانستی به خوان رنگیت
یک رهگذر مهمان کنی...
یا توانستی بدون حاجتی هم
ذکر آن یزدان کنی...
گر توانستی لباس بی ریای
عاشقی بر تن کنی...
میتوانی آن زمان
فریاد "انسان" بودنت
بر کوی و بر برزن کنی...

مشاهده همه ی 5 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***

" زندگی " یک مسابقه نیست، بلکه سفری است

" زندگی " یک مسابقه نیست، بلکه سفری است

" زندگی "
یک مسابقه نیست،
بلکه سفری است که هر قدم از مسیر آن را
باید لمس کرد...
چشید...
ولذت برد...

مشاهده همه ی 4 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***

هیچ درختی به خاطر پناه دادن به کبوترها بی

هیچ درختی به خاطر پناه دادن به کبوترها بی

هیچ درختی به خاطر پناه دادن
به کبوترها
بی بار و برگ نشده است،
تکیه گاه باشیم.
مهربانی سخت نیست.

مشاهده همه ی 2 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***

"قلب" قاصدکی ست که اگر پرهایش را بچینی، دیگر

"قلب" قاصدکی ست که اگر پرهایش را بچینی، دیگر

"قلب"
قاصدکی ست که اگر پرهایش را بچینی،
دیگر به آسمان اوج نمیگیرد،..

"قلب"
برکه ای ست که آرامشش به یک نگاه بهم میخورد،...

"قلب"
اگر بتواند کسی رادوست بدارد،
خوبی ها و
حتی زخم زبانهایش را
نقش دیوارش میکند،..

حال ،
اینکه قلب چیست، بماند...!
فقط این را میدانم؛
"قلب"
وسعتی دارد به اندازه ی حضورخدا...
من مقدس تر ازقلب ،
سراغ ندارم.....

قلبتان همیشه پر عشق

مشاهده همه ی 2 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***

برای کشف اقیانوس های جدید باید شهامت ترک ساحل آرام

برای کشف اقیانوس های جدید باید شهامت ترک ساحل آرام

برای کشف اقیانوس های جدید
باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشیم.
این جهان،
جهان تغییر است نه تقدیر!
امیدوارم تغییر تون با بهترین تقدیرها همراه باشه

مشاهده همه ی 4 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***

صبح است همه عاشقی آغاز کنید در تار زمین شعر

صبح است همه عاشقی آغاز کنید در تار زمین شعر

صبح است همه عاشقی آغاز کنید
در تار زمین شعر و غزل ساز کنید

خورشید به تکرار لبش می خندد
ای منتظران پنجره را باز کنید
امروزتون سرشار از
عشق و‌ امید

مشاهده همه ی 4 نظر