افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
30903594_204935270295018_4621262953683877888_n.jpg

یک قلــب پـــاک؛ از تمــــام مــعـــــابـــد و مســـاجــــد و کلیـــســـا هــــای دنیـــــا مــقـــدس تـــر است

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 4 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
431837552_164755.jpg

صبحتان پرازعشق وامید

روزها اول صبح ؛

به درودی دل خود گرم کنیم..

و چه زیباست، کنار همدیگر،

خنده بر صبح زدن ..

زندگی را به صعود و به خوشی چسب زدن..

تا که باشد در دل یا دخدا ...

زندگی بستر امنیت و اظهار خوشیست..

پس کنارهم باشیم،

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 2 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
500x496_1529719857990457.jpg

امروز نه روز پدر است نه روز مادر
و نه حتی روز عشق
یک روز خیلی معمولیست...
امروز فقط روز شروع ِخوب بودن است

🎀 امروزتون پُر از اتفاقات ِخوب

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 1 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
500x500_1529729559268250.jpg

اولین روز هفته تون گلباران
آرزو میکنم دقایق
امروز برایتان
سرشار از عشق
سلامتی،برکت
وتندرستی باشد
و به هرآنچه آرزویش
رادارید برسید

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 1 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
thumb_HamMihan-201618953112187181821476528078.3392.jpg

عشـــــق
مساحت مشخصی ندارد.
گاهی به اندازه یک دل است.
و گاهی به بزرگی یک دنیا...
یاد بگیریم :
با دل کوچکمان یک دنیـــــا
عشــــــــــق بورزیـــــم ...

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 2 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
thumb_HamMihan-20164553521244690331481212090.2441.jpg

یک وقتهایي بنشین وخلوت کن
نگاه کن به اطرافت
به خوشبختی هایت
به کسانی که دوستت دارند
به چیزهایي که دوستشان داری
وبه خدایی که تنهایت نخواهد گذاشت
آنجاست که آرامش را پیدامیکنی

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 2 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
thumb_HamMihan-2016455356287783751481385181.0385.jpg

قهوه خوشمزست...
خوشمزگی اش
به تلخ بودنشه
وقتی میخوریم تلخی اش
را تحویل نمیگیریم
امامیگوییم چسبید
زندگی روزهای
تلخش بدنیست
تلخی اش راتحویل نگیر
بخندوبگو عجب طعمی!!!!

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 4 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
1053500x500_1469565606729529.png

هیچ
نقطه از دنـــــــیا
زیـــــــبا و
آرامـــــــتـــــر
از قلبی که خالی
از کینه باشد،
نیست .......

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 4 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
1053500x491_1471940952363358.jpg

همیشه این جمله را با خودت تكرار كن
«« من مستحق آرامشم »» ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ منوط به،
ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑﻦ !
و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ،
ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑﻦ ! ﻣﺎ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ ! ﻣﺸﮏ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖ ،
ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ ... ﮔﻔﺖ: ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕـــﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺍﻡ ،
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕـــﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺍﻡ !

ﻭ ﺍﯾﻦ یعنى رسیدن به آرامشى بى انتها …

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 4 نظر