افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
59d478bc4a7843z2.jpg

آدمها را مهمان کنید

مهمان یک جرعه زندگی

مهمان یک دل خوش

یک احوالپرسی بی قضاوت

یک فنجان زندگی بی دغدغه

آدمها را مهمان کنید

مهمان مهربانی تان

این مهمانی به زندگی تان برکت میدهد

آدمها را مهمان کنید

به دوست داشتن

به خیال راحت از حضورتان

به حس خوب

به حرفهای بی کینه و کنایه

به لبخندی

به دعایی

مشاهده همه ی 2 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
59e26ed86db47g6f.jpg

میخواهم اینبار اعتماد کنم،

به او که آفریننده شادی است،

و شادی بخش دلها.

چرا که بخشش او از هر کس بالاتر و والاتر است.

میخواهم این بار اعتماد کنم به لبخند خدا در دریچه های پنهان قلبم…

مشاهده همه ی 4 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
59e26ed86db47g6f.jpg

میخواهم اینبار اعتماد کنم،
به او که آفریننده شادی است،
و شادی بخش دلها.
چرا که بخشش او از هر کس بالاتر و والاتر است.
میخواهم این بار اعتماد کنم به لبخند خدا در دریچه های پنهان قلبم…

مشاهده همه ی 2 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
59e1f7722e74c43v.jpg

دوست مهربانم،

خنده هایت را بر لبهای دیگران به توان برسان!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
57e42c6fa9c9dbcv.jpg

ادب مثل عطر است . ما برای خود استفاده میکنیم اما دیگران نیز از آن لذت میبرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
57e3818758f91s7p.jpg

گاهی لبخند،بزرگترین دارایی
یک انسان برای بخشش است
هیچگاه لبخند دیگران را
با ابروهای گره خورده
و قیافه ای عبوس نظاره گر نباشید

مشاهده همه ی 2 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
59df00491532e8z2.jpg

در سفرِ زندگی‌مان
کوله‌ باری‌ را حمل می‌کنیم،
لب‌ریزِ خاطره‌ها و تجربه‌ها و زخم‌ها…
میراثِ گذشته!
هر چه کوله‌بارت سنگین‌تر باشد،
سخت‌تر به پیش می‌روی‌
در کلوخ‌ راه‌ها و سراشیبی‌ها!
ای‌ انسان!
سبک‌تر سفر کن…

مشاهده همه ی 2 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
59df1091f117a5go.jpg

یک بار،
یک بار،
و فقط یک بار می‌توان عاشق شد.
عاشق زن، عاشق مرد، عاشق اندیشه، عاشق وطن، عاشق خدا،
عاشق عشق…
یک بار، فقط یک بار.
بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست!
نادرابراهیمی

مشاهده همه ی 2 نظر
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
59dbe41d254b5nlj.jpg

برای دیده شدن تلاش بیجا نکن!
به کمال که برسی دیده می‌شوی…

مشاهده همه ی 4 نظر