افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
زهره  ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
594f97ee85642vo1.jpg

دورانی درزندگی میرسد که بین
عشق واحترام باید یکی راانتخاب کرد
همیشه احترام رابرگزینید
چراکه عشق بدون احترام دیری نخواهد پایید
امااحترام میتواندعشق حقیقی به ارمغان آورد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهره  ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
594e4bce3ad63ysb.jpg

یادمان باشد که، زندگی هرگز
آنچه راکه فقط بخواهیم به مانمیدهد،
بلکه چیزی رابه ما میدهد
که برای آن تلاش کنیم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهره  ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
594e91b876fb9n7f.jpg

درون هر یک از ما
عصاره ای خاص نهفته است
عصاره ای که منشا آن
انسانیت است
نگذاریم عطرهای محیط این عصاره را از ما دور کند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهره  ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
594df7069f1d77y2.jpg

گاهی گذشت میکنم
گاهی گذر
معنای این دو فرق میکند
بخشیدن دیگران دلیل
ضعیف بودن من نیست
آنها را میبخشم چون
میدانم آدمها اشتباه میکنند
بزرگترین هدیه گذشت
آرامــش است

مشاهده همه ی 2 نظر
زهره  ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
594609099a5cd564.jpg

هر صبح
طلوع دوباره خوشبختی
و امید دیگری است
بگشای دلت را به مهربانی
و عشق را درقلبت مهمان کن
بی شک
شکوفه های خوشبختی
در زندگیت گل خواهد کرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهره  ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
594b507d4e7d34iq.jpg

دستِ رویا را بگیر
برایِ یک بار هم که شده دور شو
از شهرِ نا امیدی !
و باور کن تو با همین چهار حرف
ا م ی د
معجزه خواهی کرد !

مشاهده همه ی 2 نظر
زهره  ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
594a369ab2b01on6.jpg

داشتن هزاران دوست
در زندگی خوب است !
اما پیدا کردن دوستی که
در هزاران مشکل
بتواند کنار تو باشد
” معجزه ” ست

مشاهده همه ی 2 نظر
زهره  ***شاهزاده شبهای سپید***
شادشاد
زهره ***شاهزاده شبهای سپید***
5945062aac1b6pos.jpg

آمیختن طبیعی رنگها

چون پیوند عاشقانه انسانها زیباستتتتتتتت.

مشاهده همه ی 5 نظر