آسمان کویر آسمان عاشقانه هاست
چه بسیار عاشقانی که
هر شب با خیره شدن به آسمان کویر
گمشده خود را در میان ستارگانش جستجو کرده اند
بی آن که بدانند
کویر هر ستاره اش را از الماس نگاه تماشاگر عاشق وام گرفته

******

هر دم شگفتی می آفرینی و مبهوتم می کنی
با آسمان شب ات
با تپه های شنی ات
با سرابی که می سازی و حیاتی که در دل نهان داری

******

کویر، فریادش سکوت است
گرم می کند خورشید تنش را در روز
و
نور می پاشد ستاره روی دامن سیاهش در شب
بروز رسانی 
محمد
محمد

مهر تو در قلب من یڪ حس آرامش شده

مهر تو در قلب من یڪ حس آرامش شده


اشڪ چشمانم بہ دیدارت پراز خواهش شده

دوست دارم بار دیگر در ڪنارم باشے و


آسمانم بی تو یڪ ابر پراز بارش شده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
M
آروم و عادیآروم و عادی
M
☹️

☹️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شــــــــاپــــور
مریضمریض
شــــــــاپــــور
سام علیک

مدیر گروه سلام

مشاهده همه ی 26 نظر
chemist at irost
chemist at irost

پنجشنبه گاهی یادآور نداشته‌هاست یادآور آدمهایی که نیستند خاطراتی

پنجشنبه گاهی یادآور نداشته‌هاست یادآور آدمهایی که نیستند خاطراتی

پنجشنبه گاهی یادآور نداشته‌هاست
یادآور آدمهایی که نیستند
خاطراتی که جایشان هنوز درد میکند
و آرزوهایی که محقق نخواهند شد
گاهی
پنجشنبه‌ها خیلی سرد میشوند
حتی اگر پاییز نباشد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید