لحظه  بروز رسانی 
Sheyda تبسـ ــم پاییــ ــز
Sheyda تبسـ ــم پاییــ ــز

امروز یه پشه یه ربع بی حرکت نشسته

امروز یه پشه یه ربع بی حرکت

نشسته بود رو میز ناهار خوری

منم سریع زدم لهش کردم!!

بعد از چن دقیقه یه پشه دیگه اومد بالا سرم گفت:

بی وجدان اون معلول بوود

لامصب داغون شدم با حرفش

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sheyda تبسـ ــم پاییــ ــز
Sheyda تبسـ ــم پاییــ ــز

‏یارو ﺍﺯ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻏﺶ ﻏﺶ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ

‏یارو ﺍﺯ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻏﺶ ﻏﺶ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ

ﻣﯿﮕﻦ:ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟

‏ﻣﯿﮕﻪ:رفتم مغازه اسگلشون کردم

‏میگن:چی کار کردی…؟

‏میگه:ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺩﻡ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺨﺮﯾﺪﻡ

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sheyda تبسـ ــم پاییــ ــز
Sheyda تبسـ ــم پاییــ ــز

مرد با کنایه به زن گفت چرا زنها ،

مرد با کنایه به زن گفت چرا زنها ،

در هر کاری کمتر از مردها موفق می شوند

زن در جواب گفت برای اینکه خانم ها ،

خودشان زن ندارند تا در کارها کمکشان کند

اخه چرا با این موجودات حاضر جواب بحث میکنید

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sheyda تبسـ ــم پاییــ ــز
Sheyda تبسـ ــم پاییــ ــز

دیشب برق رفت، بابام گفت پاشو یه شمع روشن کن

دیشب برق رفت، بابام گفت پاشو یه شمع روشن کن

گفتم نمیخواد وجودت خودش نوره،

.

.

.

یهو دیدم یه دمپایی پرت کرد طرفم و گفت؛ لایک، خوشم اومد

تبسـ ــم پاییــ ـز
مشاهده همه ی 1 نظر
Sheyda تبسـ ــم پاییــ ــز
Sheyda تبسـ ــم پاییــ ــز

دویدم رفتم کمک فرار کرد پسره یکم آب

دویدم رفتم کمک فرار کرد پسره

یکم آب دادم دختره خورد حالش که جا اومد گفت شما پسرا همتون آشغالین، و رفت

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sheyda تبسـ ــم پاییــ ــز
Sheyda تبسـ ــم پاییــ ــز

حالا اگر پسر ابی رو به بخش زنان زایمان بیمارستان راه

حالا اگر پسر ابی رو به بخش زنان زایمان بیمارستان راه نمیدادن و خودسوزی میکرد هیچکس براش مهم نبود
بعدا بیشتر از مظلومیت پسراها براتون میگم

تبسـ ــم پاییــ ـز
مشاهده همه ی 3 نظر