لحظه  بروز رسانی 
ΛהŞĩ
مو قشنگمو قشنگ
ΛהŞĩ

دلـتـنـگــی پـیـچـیـده نـیـسـتـ.! یــکــ دل.!یـــکــ آسمان یــکــ بغض و آرزو هــای تــ

دلـتـنـگــی پـیـچـیـده نـیـسـتـ...!

یــکــ دل...!یـــکــ آسمان یــکــ بغض

و آرزو هــای تــرکــ خــورده بــه همین سادگیــ...

1433960965457650_large.jpg
1433960937268734_large.jpg

مشاهده همه ی 59 نظر
ΛהŞĩ
مو قشنگمو قشنگ
ΛהŞĩ

نا امیدانه تیغ ها را رها می کنم خودکشی برای زنده ها است

نا امیدانه تیغ ها را رها می کنم

خودکشی برای زنده ها است

1432285007323635_large.jpg

1432284961810605_large.jpg

مشاهده همه ی 573 نظر
ΛהŞĩ
مو قشنگمو قشنگ
ΛהŞĩ

گفتی بازی برد و باخت دارد ولی زبانم بند امد بگویم که من بازی

گفتی بازی برد و باخت دارد

ولی زبانم بند امد بگویم که من بازی نکردم

من با تو زندگی کردم!

1432281770227042_large.jpg

1432281789714195_large.jpg

مشاهده همه ی 16 نظر
ΛהŞĩ
مو قشنگمو قشنگ
ΛהŞĩ

اعتراف تلخیست. ولی. عشقم و آن غریبه به هم می آیند

اعتراف تلخیست...

ولی...

عشقم و آن غریبه به هم می آیند...
1425715117771143_large.jpg
1411660204185546_large.jpg

مشاهده همه ی 80 نظر
ΛהŞĩ
مو قشنگمو قشنگ
ΛהŞĩ

نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند مثل آسمانی

نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند

مثل آسمانی که امشب می بارد...

و اینک باران

بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند

و چشمانم را نوازش می دهد

تا شاید از لحظه های دلتنگی گذر کنم
1415709943590293_large.jpg
1411660204185546_large.jpg

مشاهده همه ی 100 نظر
ΛהŞĩ
مو قشنگمو قشنگ
ΛהŞĩ

دیشب در خواب ناگهان خدا در گوش من گفت: تو را چه به عشق

دیشب در خواب ناگهان خدا در گوش من گفت:

تو را چه به عشق...

1415709489208226_large.jpg

گفتم: چرا؟

گفت تو خوابی و عشقت در آغوش دیگریست...

لبخندی زدم و گفتم: خدایا این مخلوق توست...

شاید تو خوابی که خبر از رسم دنیایت نداری...

1411660204185546_large.jpg

مشاهده همه ی 21 نظر
ΛהŞĩ
مو قشنگمو قشنگ
ΛהŞĩ

احساس تــاسـف، بـرای تمـام کسانـــی کـه بـا چشم هایـشان قضاوت

احساس تــاسـف،

بـرای تمـام کسانـــی کـه

بـا چشم هایـشان قضاوت میکننـــد

حـس نمیکننــد...نمــی شنونــد...نمــی چشنــد...

فقط میبینــنــد و متهم می کننـــد!!!

گاهــی ...

باید به فــاصله ها خوش آمـد گفـت!

شـایـد آمــده انــد ، تا بخشی از حــماقــتهـایــمان را

جــبــران کنـــند...

1415195853805356_large.jpg

1411660204185546_large.jpg

مشاهده همه ی 24 نظر
ΛהŞĩ
مو قشنگمو قشنگ
ΛהŞĩ

سرد بودنم را بگذار به حساب گرم بودنت با دیگران.!

سرد بودنم را بگذار به حساب گرم بودنت با دیگران...!
1415195563774639_large.jpg
1411660204185546_large.jpg

مشاهده همه ی 9 نظر
ΛהŞĩ
مو قشنگمو قشنگ
ΛהŞĩ

همیشه حرارت لازم نیست. گاهی از سردی یک نگاه. میتوان آتش

همیشه حرارت لازم نیست...

گاهی از سردی یک نگاه...

میتوان آتش گرفت...!
1415195065938299_large.jpg
1411660204185546_large.jpg

مشاهده همه ی 14 نظر