لحظه  بروز رسانی 
SINA
قاطیقاطی
SINA

  غمگین مباشید ، چرا که خوشبختی ، می تواند


 

غمگین مباشید ، چرا که خوشبختی ، می تواند از درون تلخ ترین روزهای زندگی شما ، زاده شود . حکیم ارد بزرگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SINA
قاطیقاطی
SINA

مانند کودکان، فضول و کنجکاو باشید . افراد کنجکاو هرگز


مانند کودکان، فضول و کنجکاو باشید . افراد کنجکاو هرگز کسل نمی شوند ، و در نظرآنها زندگی ، مطالعه پایان ناپذیر خوشی هاست. آنتونی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SINA
قاطیقاطی
SINA

برای آن کس که ایمان دراد ، نا ممکن وجود


برای آن کس که ایمان دراد ، نا ممکن وجود ندارد. رابینز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SINA
قاطیقاطی
SINA

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه group yalda تعداد دوستان شما :

ارسال دعوتنامه عضویت در گروه group yalda
  • تعداد دوستان شما : 4179 کاربر
  • تعداد دوستان شما که عضو این گروه نیستند : 3855 کاربر
  • تعداد دوستانی که برای انها دعوتنامه ارسال نشده است : 128 کاربر

نکته : تا پایان ارسال از بستن این پنجره خودداری کنید

دعوتنامه با موفقیت برای 128 نفر از دوستان شما که عضو این گروه نبودند ارسال شد

مشاهده همه ی 4 نظر
SINA
قاطیقاطی
SINA

دانایان روشندل می دانند که دوران زندگی دراز نیست ،دانایان روشندل می دانند که دوران زندگی دراز نیست ، تن آدمی از این جهان است و روان از سرای دیگر . بزرگمهر حکیم

 

مشاهده همه ی 1 نظر
SINA
قاطیقاطی
SINA

مهمترین کار سرپرست ، انجام درست کاریست ، که برمهمترین کار سرپرست ، انجام درست کاریست ، که بر دوش گرفته است . حکیم ارد بزرگبرای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SINA
قاطیقاطی
SINA

  تندرستی ، پرشگاه روان بیدار است ، برای گشودن


 

تندرستی ، پرشگاه روان بیدار است ، برای گشودن دروازه های پیروزی . حکیم ارد بزرگ


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید