برایم مهم نیست  از بیرون چگونه به نظر می آیم...کسانی که درونم را می بینند برایم کافیند...برای آن هایی که از روی ظاهرم قضاوت میکنند حرفی ندارم...با خود می گویم بگذار همان بیرون بمانند
بروز رسانی 
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد

به خدا که وصل شوی آرامشی وجودت را

به خدا که وصل شوی آرامشی وجودت را

به خدا که وصل شوی

آرامشی وجودت را فرا می گیرد

که نه به ‌راحتی می‌رنجی،

و نه به ‌آسانی می‌‌رنجانی....

آرامش،

سهم دل‌هایی ست

که نگاهشان به سمت خداست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد

خداوند مهربان من . دلم، به سان قبله

خداوند مهربان من . دلم، به سان قبله

خداوند مهربان من ...

دلم، به سان قبله نماست

وقتی عقربه اش به سمت تو باشد،

در آرامشم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد

خیلی‌ها می‌خواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند

خیلی‌ها می‌خواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند

خیلی‌ها می‌خواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند

ولی نمی‌دانند که تا به زندگی لبخند نزنند

به آسایش و خوشبختی نمی‌رسند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد

به عقب بنگرید و خدا را شکر کنید

به عقب بنگرید و خدا را شکر کنید

به عقب بنگرید و خدا را شکر کنید

به جلو بنگرید و به خدا اعتماد کنید

او درهایی را می‌بندد که هیچکس قادر به گشودنش نیست

و درهایی را باز می‌کند که هیچکس قادر به بستنش نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد

صبح‌هایمان بی‌شک می‌تواند زیباتر باشند اگر

صبح‌هایمان بی‌شک می‌تواند زیباتر باشند اگر

صبح‌هایمان بی‌شک می‌تواند زیباتر باشند


اگر تنها دغدغه زندگیمان مهربانی باشد

جای دوری نمی‌رود

یک روز همین نزدیکی‌ها

لبخندمان را چند برابر پس خواهیم گرفت،

شاید خیلی زیباتر
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد

خاموش بودن ‌‌‌ نصف حکمت است تعقیب نکردن دیگران

خاموش بودن ‌‌‌ نصف حکمت است تعقیب نکردن دیگران

خاموش بودن ‌‌‌ نصف حکمت است
تعقیب نکردن دیگران ، نصف آرامش
و مداخله نکردن در کار دیگران ، نصف ادب

همیشه آنکه قویتر بود
کمتر زور میگفت

و آنکه راحتر می گفت اشتباه کردم
اعتماد به نفسش بالاتر بود

آنکه " صدایش " آرامتر بود
حرف هایش بانفوذتر بود

آنکه خودش را واقعا " دوست داشت
دیگران را واقعی تر دوست داشت

آنکه به " تفاوت بین انسانها " واقف بود
بیشتر نقاط مشترک میان خود و دیگران را پیدا میکرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد

ریسمانی که پاره شود را می توان گره زد

ریسمانی که پاره شود را می توان گره زد

ریسمانی که پاره شود را
می توان گره زد ,

ولی همیشه یک گره باقی می ماند !


مواظب باشیم ,

رشته محبت بین ماانسانها پاره نشود ،
تا نیازی به گره زدن نداشته باشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد

زندگی سازِ دل است تو نوازنده‌ٔ این سازی

زندگی سازِ دل است تو نوازنده‌ٔ این سازی

زندگی سازِ دل است

تو نوازنده‌ٔ این سازی و بس

تو اگر شاد زنی شاد شوی

گرچه باشی
چو قناری به قفس

ساز زندگیتون همیشه کوک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید