افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
برایم مهم نیست  از بیرون چگونه به نظر می آیم...کسانی که درونم را می بینند برایم کافیند...برای آن هایی که از روی ظاهرم قضاوت میکنند حرفی ندارم...با خود می گویم بگذار همان بیرون بمانند
بروز رسانی 
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد
photo5917800172191067417.jpg

خاموش بودن ‌‌‌ نصف حکمت است
تعقیب نکردن دیگران ، نصف آرامش
و مداخله نکردن در کار دیگران ، نصف ادب

همیشه آنکه قویتر بود
کمتر زور میگفت

و آنکه راحتر می گفت اشتباه کردم
اعتماد به نفسش بالاتر بود

آنکه " صدایش " آرامتر بود
حرف هایش بانفوذتر بود

آنکه خودش را واقعا " دوست داشت
دیگران را واقعی تر دوست داشت

آنکه به " تفاوت بین انسانها " واقف بود
بیشتر نقاط مشترک میان خود و دیگران را پیدا میکرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد
photo333394367202044202.jpg

ریسمانی که پاره شود را
می توان گره زد ,

ولی همیشه یک گره باقی می ماند !


مواظب باشیم ,

رشته محبت بین ماانسانها پاره نشود ،
تا نیازی به گره زدن نداشته باشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد
photo5915828941115993105.jpg

زندگی سازِ دل است

تو نوازنده‌ٔ این سازی و بس

تو اگر شاد زنی شاد شوی

گرچه باشی
چو قناری به قفس

ساز زندگیتون همیشه کوک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
khaste.69
مهربونمهربون
khaste.69
438312958_278228.jpg

RANJIDAM

VALI

RAHAT

BAKHSHIDAM😊

مشاهده همه ی 3 نظر
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد
photo333394367202044202.jpg

اشتباه ، تنها یک صفحه از کتاب زندگی است...

اما روابط یک فرهنگ لغت است...

بنابراین کلّ کتاب را ،
فدای یک صفحه نکنید و پیش بروید ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد
photo5890714983141059144.jpg

خواندن بدون اندیشه،
بیهوه است

و اندیشه بدون خواندن بسیار خطرناک.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفردخــــــــدایا{-47-}

بهترین درسهـــــا را
در زمان سختــــــی آمــــوختم...

و دانستـــــم صبور بودن
یک ایمــــــان است،

و خویشتن داری یک عبـــــــادت ..

فهمیدم ناکامی به معنای
تاخیـــــــر است، نه شکست،

و خنــــدیـــــدن یک نیایش است ..

فهمیـــــدم جــــز به تو نمـــی‌توان
امُیــــــــــد داشت،

و جز با عشق به تو نمی‌توان
زندگــــــی کرد ..

پروردگارا {-47-}

ما را در پناه خود قرار بده

آمین{-47-}{-47-}{-47-}

مشاهده همه ی 4 نظر
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد

امروز با خودت تکرار کن{-w4-}{-26-}

امروز شاد، سرخوش و پر از انرژی هستم{-45-}

امروز لبریز از امید و شور و شوق هستم{-54-}

امروز موفقیت را با همه وجود لمس می کنم

امروز غرق در نور الهی هستم{-47-}{-41-}

مشاهده همه ی 2 نظر
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد
photo333394367202044202.jpg

هرگز منتظر "فرداى خيالى" نباش.🙂

سهمت را از "شادى زندگى" همين امروز بگير.

فراموش نکن "مقصد" هميشه جايى در "انتهاى مسير" نيست!

"مقصد" لذت بردن از قدمهايی است که بین مبدا تا مقصد بر می‌داریم!

چایت را بنوش!

نگران فردا مباش،
از گندم زار من و تو مشتی کاه می ماند برای بادها

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد
photo5884376908492286744.jpg

{-27-}
امروز همزمان با تلاش خودم ،
همه درگیری ها و مسائلم را به دست خدا می سپارم،

خداوند بهتر از من قادر به حل آنهاست،

من به خدا اعتماد دارم{-27-}{-47-}

مشاهده همه ی 4 نظر