برایم مهم نیست  از بیرون چگونه به نظر می آیم...کسانی که درونم را می بینند برایم کافیند...برای آن هایی که از روی ظاهرم قضاوت میکنند حرفی ندارم...با خود می گویم بگذار همان بیرون بمانند
بروز رسانی 
بهـــــار
آروم و عادیآروم و عادی
بهـــــار
IMG_20180727_232756_116.jpgدختران با آراستن خود به زیور ؛
تقوا ...
عفافـ ...
دانش ...
ایستادگے...
تربیتــ صحیح فرزند ...
اهمیتــ دادن به خانواده ...
در راه حضرتــ زهرا حرکتــ کنند .

💚

مشاهده همه ی 2 نظر
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد
5.jpg

به خدا که وصل شوی

آرامشی وجودت را فرا می گیرد

که نه به ‌راحتی می‌رنجی،

و نه به ‌آسانی می‌‌رنجانی....

آرامش،

سهم دل‌هایی ست

که نگاهشان به سمت خداست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد
4.jpg

خداوند مهربان من ...

دلم، به سان قبله نماست

وقتی عقربه اش به سمت تو باشد،

در آرامشم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد
3.jpg

خیلی‌ها می‌خواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند

ولی نمی‌دانند که تا به زندگی لبخند نزنند

به آسایش و خوشبختی نمی‌رسند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد
Lighthouse.jpg

به عقب بنگرید و خدا را شکر کنید

به جلو بنگرید و به خدا اعتماد کنید

او درهایی را می‌بندد که هیچکس قادر به گشودنش نیست

و درهایی را باز می‌کند که هیچکس قادر به بستنش نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد
1.jpg

صبح‌هایمان بی‌شک می‌تواند زیباتر باشند


اگر تنها دغدغه زندگیمان مهربانی باشد

جای دوری نمی‌رود

یک روز همین نزدیکی‌ها

لبخندمان را چند برابر پس خواهیم گرفت،

شاید خیلی زیباتر
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد
photo5917800172191067417.jpg

خاموش بودن ‌‌‌ نصف حکمت است
تعقیب نکردن دیگران ، نصف آرامش
و مداخله نکردن در کار دیگران ، نصف ادب

همیشه آنکه قویتر بود
کمتر زور میگفت

و آنکه راحتر می گفت اشتباه کردم
اعتماد به نفسش بالاتر بود

آنکه " صدایش " آرامتر بود
حرف هایش بانفوذتر بود

آنکه خودش را واقعا " دوست داشت
دیگران را واقعی تر دوست داشت

آنکه به " تفاوت بین انسانها " واقف بود
بیشتر نقاط مشترک میان خود و دیگران را پیدا میکرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد
photo333394367202044202.jpg

ریسمانی که پاره شود را
می توان گره زد ,

ولی همیشه یک گره باقی می ماند !


مواظب باشیم ,

رشته محبت بین ماانسانها پاره نشود ،
تا نیازی به گره زدن نداشته باشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید مختار حسینی منفرد
آروم و عادیآروم و عادی
سید مختار حسینی منفرد
photo5915828941115993105.jpg

زندگی سازِ دل است

تو نوازنده‌ٔ این سازی و بس

تو اگر شاد زنی شاد شوی

گرچه باشی
چو قناری به قفس

ساز زندگیتون همیشه کوک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید