لحظه  بروز رسانی 
Banoo
Banoo

هر چیز را هم که تقصیر من بیندازی

هر چیز را هم که تقصیر من بیندازی

هر چیز را هم

که تقصیر من بیندازی

عاشق شدن من

تقصیر توست"عباس معروفی"

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hamid
hamid

پسرکی دو سیب در دست داشت مادرش گفت:

پسرکی دو سیب در دست داشت مادرش گفت:

پسرکی دو سیب در دست داشت
مادرش گفت:

یکی از سیب ها را به من میدی؟
پسرک یک گاز بر این سیب زد و گازی به آن سیب !
لبخند روی لبان مادر خشکید!
سیمایش داد می زد که چقدر از پسرکش ناامید شده
اما پسرک یکی از سیب های گاز زده را به طرف مادر گرفت و گفت:
بیا مادر!
این یکی ، شیرین تره!
مادر ، خشکش زد
چه اندیشه ای با ذهن خود کرده بود.
هر قدر هم که با تجربه باشید
قضاوت خود را به تأخیر بیاندازید
و بگذارید طرف ، فرصتی برای توضیح داشته باشد.

مشاهده همه ی 4 نظر
★::★ســعـــیــــــد★::★
آروم و عادیآروم و عادی
★::★ســعـــیــــــد★::★

▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ خنده را معنای سرمستی ندان آنکه می خندد

▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ خنده را معنای سرمستی ندان آنکه می خندد

▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
خنده را معنای سرمستی ندان
آنکه می خندد غمش بی انتهاست
خنده بر لب میزنیم تاکس نداند رازما
ور نه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mona
شادشاد
mona

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟ "ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛ ﭼﻮﻥ

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟ "ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛ ﭼﻮﻥ

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟

"ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛
ﭼﻮﻥ ﻣﻔﯿﺪﯼ

"ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯽ

به کسی که دوستش داری
""دلبسته"" باش نه وابسته...!!

مشاهده همه ی 7 نظر
آروم و عادیآروم و عادی
@tmohamadt
پست شماره 314025340 از

{-47-}

مشاهده همه ی 1 نظر