لحظه  بروز رسانی 
مهربان۞الحمدلله علی کل حال۞
مهربونمهربون
مهربان۞الحمدلله علی کل حال۞

میگفت : دیروز به مادرم زنگ زدم بعد از مرگش تلفن

میگفت :
دیروز به مادرم زنگ زدم
بعد از مرگش تلفن ثابت خانه اش را جمع نکردیم
نمی خواهم ارتباطمان قطع شود
هر وقت دلم هوایش را میکند بهش زنگ میزنم
تلفنش بوق میزند
بوق میزند
بوق میزند
وقتی جواب نمیدهد با خودم فکر میکنم یا برای خرید رفته بیرون یا خانه همسایه است
الان یک سال میشود هر وقت دلم هوایش را میکند دوباره زنگ میزنم
شماره بیرون را هم ندارم زنگ بزنم بگویم " به مادرم بگید بیاد خونه اش دلم براش تنگ شده "
بهم گفت :
اگر مادر تو هنوز خانه است و نرفته بیرون
امروز بهش زنگ بزن
برو پیشش
باهاش حرف بزن
یک عالمه بوسش کن
صورتتو بچسبون به صورتش
محکم بغلش کن
بگو که دوستش داری
و گرنه وقتی بره بیرون خیلی باید دنبالش بگردی
باور کنید بیرون شماره ندارد!

mother%20dey%20-%20tanzmovie.ir%20-%2010

نظرات برای این پست غیر فعال است
Saeed.m
ناراحتناراحت
Saeed.m
پست شماره 303331251 از Saeed.m


مشاهده همه ی 1 نظر
n@fis
مریضمریض
n@fis

 ﻫَﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺁﺧَﺮﯾﻦ ﺍَﺳﺖ ﺁﺧَﺮﯾﻦ ﻫَﻔﺘﻪ ﺁﺧَﺮﯾﻦ جُمعه

 ﻫَﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺁﺧَﺮﯾﻦ ﺍَﺳﺖ
ﺁﺧَﺮﯾﻦ ﻫَﻔﺘﻪ
ﺁﺧَﺮﯾﻦ جُمعه
ﺁﺧَﺮﯾﻦ ﺩِﻟﺸﻮﺭﻩﻫﺎﯼِِ ﺷﯿﺮﯾﻦِ ﺍِﺳﻔَﻨﺪ
ﺍِﺗﻤﺎﻡِ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺟﺎﯼِ ﮔﺮﺩﮔﯿﺮﯼ ﻧَﺸﺪﻩﯼِ ﺧﺎﻧﻪ
ﺁﺧَﺮﯾﻦ ﺍِﺗﻤﺎﻡ ﺣُﺠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ : )  ﺣﺎﻟِﻤﺎﻥ ... ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺁﺧَﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﻣُﻘﻠﺐ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻫﺎ
ﻭُ
ﺁﺧَﺮﯾﻦ ﺍُﻣﯿﺪﻫﺎﯼ ﮔِﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ، ﺑﻪ ﺍِﺷﺎﺭﻩﯼِ ﺳﺎﻟﯽ ﻧﻮ، ﮐﻪ ﻫَﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩُﺭﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮَد : )
ﺍﯾﻦ ﭼَﻨﺪ ساعَتِ ﺁﺧَﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺳﺐِ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﻣُﺠﺎﺏ ﮐَﺮﺩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣَﻨﺰﻟﮕﺎﻩ ﺭﺍﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ .. ﺑﺘﺎﺯ ... که ﻧﻮ ﺷُﺪﻥ ﻧَﺰﺩﯾﮏ ﺍَﺳت

 34236327938791727998.jpg

مشاهده همه ی 24 نظر
Saeed.m
ناراحتناراحت
Saeed.m

سخت است قلم باشی و دلتنگ نباشی, با تیغ مدارا کنی

سخت است قلم باشی و دلتنگ نباشی,
با تیغ مدارا کنی و سنگ نباشی.

سخت است دلت را بتراشند و بخندی,
هی با تو بجنگند و تو در جنگ نباشی.

از درد دل شاعر عاشق بنویسی,
با مردم صد رنگ هماهنگ نباشی.

مانند قلم تکیه به یک پا کنی اما,
هنگام رسیدن به خودت لنگ نباشی.

سخت است بدانی و لب از لب نگشایی,
سخت است خودت باشی و بی رنگ نباشی.

مشاهده همه ی 1 نظر
..Minoe..
..Minoe..

,, هر کسي را بهر کاري ساختن. اضافه هاشم جم کردن باهاش

,, هر کسي را بهر کاري ساختن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اضافه هاشم جم کردن باهاش اين مردا رو ساختن!!

  خانوما موج مکزيکيييييييييييي !!!!!!laughlaughlaugh

مشاهده همه ی 2 نظر
mehdi
ناراحتناراحت
mehdi

ﺗﻮ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱ : ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻩ : ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﺗﻮ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱ :
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻩ : ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻦ !
ﭘﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : 28 ﺳﺎﻟﻤﻪ ! ﭘﺰﺷﮑﻢ، ﺩﻭ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻡ، ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ
ﻟﮑﺴﻮﺱ
ﻣﺸﮑﯿﻪ ! ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻩ، ﺗﮏ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ !
ﻭ ﺷﻤﺎ؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﻴﮕﻪ : ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ، ﻫﻤﺴﺮﺕ


مشاهده همه ی 2 نظر
mehdi
ناراحتناراحت
mehdi

سلامتی ولنتاین خودم. یه شاخه گل قرمز جلوی داشبورد ماشین. یه

سلامتی ولنتاین خودم....

یه شاخه گل قرمز جلوی داشبورد ماشین....

یه نخ سیگارو یجای خلوت....

پاکت سیگار خالی...گل خشک...چشم تر...

مشاهده همه ی 2 نظر
mehdi
ناراحتناراحت
mehdi

اسب نفس بریده را طاقت تازیانه نیست

اسب نفس بریده را طاقت تازیانه نیست...

مشاهده همه ی 2 نظر
n@fis
مریضمریض
n@fis

@javad-JJ تَوَلدُت مُبارَک ببخشید دیر شُد دَسترسی ب نت نَداشتَم

@javad-JJ

تَوَلدُت مُبارَک

{-102-}{-102-}

ببخشید دیر شُد {-77-} دَسترسی ب نت نَداشتَم

مشاهده همه ی 14 نظر
mehdi
ناراحتناراحت
mehdi

رﻓﺘﻢ ﭘﻴﺶ ﺧﺪﺍ . . . . ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻭﻧﯽ

رﻓﺘﻢ ﭘﻴﺶ ﺧﺪﺍ ...
.
.
.
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻣﺶ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ 5 ﺳﺎﻝ ﺍﺯ
ﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ
ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻔﺘﻢ : ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻔﺘﻢ : ﭘﻮﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻔﺘﻢ : ﺧﺪﺍﺟﻮﻥ ﮐﻞ ﻋﻤﺮﻣﻮ ﻣﯿﺪﻡ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﺍﻣﺎ
ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭﻥ !!
ﺧﺪﺍﺑﻐﻀﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺩﻣﺎ
:
"ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩﺕ "

مشاهده همه ی 2 نظر