لحظه  بروز رسانی 
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ

ـ بزرگترین زندان انسان افکار محدودش است

ـ بزرگترین زندان انسان افکار محدودش است

ـ

بزرگترین زندان انسان
افکار محدودش است

هرچه تفکر محدودتر باشد
میله های زندان
قطورتر خواهدشد...

ذهن روشن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ
ـ جز کوی تو دل را

ـ


جز کوی تو دل را نبُوَد منزل دیگر
گیرم که بُوَد کویِ دگر، کو دلِ دیگر؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ
ـ در مَن

ـدر مَن
کَسی باز
یاد تو اُفتاد امشب...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ

ـ خاطرات خیلی عجیبند . گاهی اوقات

چرخ گردون..

ـ

خاطرات خیلی عجیبند ...
گاهی اوقات می خندیم ...
به روزهای که گریه می کردیم ...

گاهی گریه می کنیم ...
به یاد روزهایی که می خندیدیم!

...ديبــــــاچـــه عشـقــــ...
مشاهده همه ی 2 نظر
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ

ـ با گفتن یک «عزیزم جایت خالی‌ست!»

ـ با گفتن یک «عزیزم جایت خالی‌ست!»

ـ

با گفتن یک
«عزیزم جایت خالی‌ست!»
نه جای من پر می‌شود
و نه از عمق شادی‌هایت کمتر...

فقط
دل خوش می‌شوم که هنوز؛
بود و نبودم برایت مهم است..

مشاهده همه ی 4 نظر
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ
ـ حال دل ما

ـ


حال دل ما
حکایت زمستانیستـ..
سخت در تلاش نمایش بهار !!

صورتمان همه آفتابی و دلپذیر
دهان که می گشاییم
سوز آهمان
تا مغز استخوان را میسوزاند ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ
ـ سهمِ من از تو

ـ


سهمِ من از تو
دلتنگی بی پایانیست
که روزها دیوانه ام می کند
شب ها شاعر


..

مشاهده همه ی 3 نظر
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ

ـ دلتنگی، همچون کودکِ

ـ دلتنگی، همچون کودکِ

ـدلتنگی، همچون کودکِ پابرهنه ایست
در خیابانی پُر از هجمه ی اتومبیل ها
که هرگاه میخواهد عرض خیابان را طی کند
اتومبیلی با بوق ممتد از مقابلش عبور میکند

و دلتنگی
هِی میماند
هِی میماند
و هِی میماند
پشتِ چراغِ قرمزی که نامش زندگیست .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ
ـ ده

ـ
ده روزه ی عمر باهمه تلخی
انصاف اگر دهیم شیرین است...

مشاهده همه ی 6 نظر