لحظه  بروز رسانی 
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ

ـ خیلی راحت میاید و میرود

ـ خیلی راحت میاید و میرود

ـ


خیلی راحت میاید و میرود
خودش را
و حضورش را موجه میداند..

گاهی دیر به دیر
گاهی هم زود به زود
اما بی تفاوت ..

و چقدر برایم عجیب استــ..

انگار نه انگار
روزی منی بودم و مایی بودیم

انگار نه انگار
حسی بود و عشقی..

واژه واژه لغاتِ عاشقانه
که پرت بودند روی لب هایمان ..

خط و نشان کشیدن ها و
کُری خواندن ها
که..
بی تو زندگی هیچ ارزشی ندارد
که بی تو نفس بی نفس ..

بی تو فقط گریه
بی تو میمیرم
بی تو، ...
بی تو،....


اما حالا خیلی راحت
بی تو بودن هایمان رابخش میکنیم. بدون استفاده از دست هایمان ..

راحت خیره در نگاه هم میشویم و
به جای تو شما را به کار میبریم ..

اصلا انگار هیچ وقت
بهار رابطه مان شکوفه نزده بود. خلنگزاری بود خشک ویخ زده........

مشاهده همه ی 20 نظر
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ

ـ امروز،بعد از این چند ماه، بالا خره

ـ امروز،بعد از این چند ماه، بالا خره

ـ

امروز،بعد از این چند ماه، بالا خره دلم را راضی کردم و بهش فهماندم،باید آن دسته گل خشک ،آن دسته گل پر خاطره را دور بریزد.نرگس هایی که خشک شده اند،خشک خشک.شاید خود آن خاطره را هم......

با اولی کنار آمد،ولی دومی را نپذیرفت..

مگر می شود با تکه ای از خودت چنین کنی.مگر می شود آسان گذشت ،از چیزی که آمده و در حس ات ته نشین شده.آمد وشد ،را خلاصی نیست .همه رد پا ها که به آسانی پاک نمی شوند،از زندگی آدم.بخصوص آنها که آرام واهسته قدم می گذارند ،به روزگارت. ..


بالاخره بعد از این همه خشک شدنها ،وتکاندن احساس و خجالت از نگهداشتن یک دسته گل خشک مثل یک دختر چهارده ساله،.....امروز بالغ شدم.و گلها را از پنجره بیرون ریختم.


و اینها را که می بینی،اشک نیست.حتما چیزی در چشمم فرو رفته باز. یا چیزی در قلبم......مشاهده همه ی 4 نظر
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ
ـ زِ

ـ
زِ غم پرسیدم از کویَم خبر داری ؟!

کمی خندید وُ
گفت آری !

همان کویِ خرابه
خانه ی آبادِ توست...


..

بروبکسـ ـ فیسـ ـ
مشاهده همه ی 23 نظر
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ
ـ هیچ چیز پایدار

ـهیچ چیز پایدار نیست ، نه یاس و نه خوشحالی
حتی زندگی هم زیاد پایدار نیست ..

..

مشاهده همه ی 4 نظر
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ
ـ کیـوسکــ های تلفن

ـکیـوسکــ های تلفن را
جمع کردند..
و دوستت دارم ها
را به انبار بردند...


با موبایل عشق ردو
بدل نمی شود
و دوزاری هیچکس
نمی افتد...


یادش بخیر چقدر زود
گذشتـ.....
.........

مشاهده همه ی 2 نظر
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ
ـ نرگسی نیست دَرین

ـنرگسی نیست دَرین باغ
که بیمار تو نیست ...
...

مشاهده همه ی 9 نظر
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ

ـ حواسمان نیست که چه راحت

ـ حواسمان نیست که چه راحت

ـ


حواسمان نیست که چه راحت با حرفی که در هوا رها میکنیم٬
.

چگونه یک نفر را به هم میریزیم!
.

چند نفر را به جان هم می اندازیم! .

چه سرخوردگی یا دلخوری هایی به جای میگذاریم! .

چقدر زخم میزنیم...! .

حواسمان نیست؛ که ما میگوییم و رد میشویم و میگذاریم به پای رک بودنمان... .

اما یکی ممکن است گیر کند!

بین کلمه های ما... بین قضاوتهای ما... .

بین برداشت های ما...دلی که میشکنیم ارزان نیست... .

پس..

با احتیاط حرف بزنیم،
با احتیاط برخورد کنیم،
تمرین خوب بودن کنیم..
.....

مشاهده همه ی 3 نظر
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ
ـ لحظه

ـ
لحظه ها می گذرند...................گرم باشیم و پر از فکر و‌امید
عشق باشیم و سراسر خورشید

زندگی همهمه ی مبهمی از رد
شدن خاطره هاستـ..بی خیال همه ی تلخی ها..............


هر کجا می خندیم
هر کجا خنداندیم
زندگانی آنجاستـ...

مشاهده همه ی 2 نظر
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ
.

ـ

وااای به دردی که درمااان ندااارد...

..{-35-}

مشاهده همه ی 82 نظر
ܓ سـارا ܓ
آروم و عادیآروم و عادی
ܓ سـارا ܓ
ـ 
 الهی! تو بساز

ـالهی! تو بساز که دیگران ندانند و تو نواز که دیگران نتوانند
الهی!
بساز کار من و منگر به کردار من..

ــ

مشاهده همه ی 6 نظر