لحظه  بروز رسانی 
مهربان
آروم و عادیآروم و عادی
مهربان

چند تکه آرزو ( مریم حیدر زاده )

چند تکه آرزو ( مریم حیدر زاده )

چند تکه آرزو ( مریم حیدر زاده )

كاش وقتی زندگی فرصت دهد
گاهی از پروانه ها یادی كنیم

كاش بخشی از زمان خویش را
وقف قسمت كردن شادی كنیم

كاش وقتی آسمان بارانیست
از زلال چشم هایش تر شویم

وقت پاییز از هجوم دست باد
كاش مثل پونه ها پر پر شویم

كاش وقتی چشم هایی ابریند
به خود آییم و سپس كاری كنیم

از نگاه زرد گلدانهایمان
كاش با رغبت پرستاری كنیم

متن عاشقانه
مشاهده همه ی 11 نظر