لحظه  بروز رسانی 
سعید (فسقلی گروه دختر و پسر توپ وباحال بیان تو)
مهربونمهربون
سعید (فسقلی گروه دختر و پسر توپ وباحال بیان تو)

با اینکه عطر پیرهنم میمونه روی پیرهنت یادت نمی مونه

با اینکه عطر پیرهنم میمونه روی پیرهنت
یادت نمی مونه منو وقتی همه میشناسنت
عاشقترینتم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعید (فسقلی گروه دختر و پسر توپ وباحال بیان تو)
مهربونمهربون
سعید (فسقلی گروه دختر و پسر توپ وباحال بیان تو)

دوست داشتن ب حرف نیست!!! ب وقتیه ک برات میذاره!!

دوست داشتن ب حرف نیست!!!
ب وقتیه ک برات میذاره!!
ب ارزشیه ک برات قائل میشه!!
ب اعتمادیه ک بهت داره!!
ب دلگرمیه ک بهت میده!!
" دوست داشتن" این نیست ک جای خالی هاشو باتو پر کنه!!
اینه ک ب خاطر تو" جا خالی" کنه.....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعید (فسقلی گروه دختر و پسر توپ وباحال بیان تو)
مهربونمهربون
سعید (فسقلی گروه دختر و پسر توپ وباحال بیان تو)

گل نازم عسلیان خودم دیدار تو شیرین است

گل نازم
عسلیان خودم
دیدار تو شیرین است
به هر نحوی ، به هر شکلی
حتی از پشت شیشه تلویزیون
وقتی حرف میزدی ، لبخند می زدی ، با اینکه فقط من تورا می دیدم، مطمئن بودم
که
نگاهت ، لبخندت
حتی مفهوم حرکات و کلماتت
مخاطب خاصش
فقط من هستم
خود خود خودم
نفست
دوستت دارم
و این احساس مالکانه
فقط با عشق معنا دارد
همین.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعید (فسقلی گروه دختر و پسر توپ وباحال بیان تو)
مهربونمهربون
سعید (فسقلی گروه دختر و پسر توپ وباحال بیان تو)

گاهی باید بعد از دعوای مفصــــل زن پیش قدم برای

گاهی باید بعد از دعوای مفصــــل
زن پیش قدم برای اشتــــی شود
چون مرد هم نیاز دارد بعد از بغض های خفه شـــده
یکی طالب آغوش او باشــــد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعید (فسقلی گروه دختر و پسر توپ وباحال بیان تو)
مهربونمهربون
سعید (فسقلی گروه دختر و پسر توپ وباحال بیان تو)

اگ چشمم تورو خاس قول میدم چشامو ببندم اگ زبونم

اگ چشمم تورو خاس قول میدم چشامو ببندم
اگ زبونم تورو خاس قول میدم زبونموگازبگیرم
ولی اگ دلم تورو خاس چیکارکنم؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعید (فسقلی گروه دختر و پسر توپ وباحال بیان تو)
مهربونمهربون
سعید (فسقلی گروه دختر و پسر توپ وباحال بیان تو)

از در بالا رفتم، پله ها را باز کردم!!

از در بالا رفتم،
پله ها را باز کردم!!

لباس خوابم را خواندم،
و دکمه های دعایم را بستم!!

ملافه را خاموش کردم،
و چراغ خواب را روی سرم کشیدم!!

آخ...

از دیشب که مرا بوسید
همه چیز را قاطی کرده ام...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید