لحظه  بروز رسانی 
JusT ALOnE
ورزشکارورزشکار
JusT ALOnE

%D8%AA%DA%A9%D8%B3%D8%AA%20%DA%AF%D8%B1%

مشاهده همه ی 4 نظر
SaGhAr
ناراحتناراحت
SaGhAr

بسلامتى روزى ک "مادرم"بياد سر قبرم "شمع"روشن کنه و بگه:امروز تولدته نميخواى

بسلامتى روزى ک "مادرم"بياد سر قبرم 
"شمع"روشن کنه و بگه:
امروز تولدته نميخواى شمع هارو فوت کنى؟؟؟؟؟؟؟؟

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 38 نظر
SaGhAr
ناراحتناراحت
SaGhAr

به هر کی دل بســــــــــتَم ازش بــَــــــــد دیدم دیگه عاشـــــق نمـــــیشَـــــم

به هر کی دل بســــــــــتَم ازش بــَــــــــد دیدم دیگه عاشـــــق نمـــــیشَـــــم

به هر کی دل بســــــــــتَم ازش بــَــــــــد دیدم

دیگه عاشـــــق نمـــــیشَـــــم از عِشـــــق تــَـــرسیدم

مـــــیگن به هـــــرچی بــِـــخندی ســَـــرت میـــــاد

خدایا بگو من به تنهایی چه کسی خندیدم؟

سـرابـــــ
مشاهده همه ی 5 نظر