لحظه  بروز رسانی 
Sahar69
Sahar69

عتــو اهــسته اهــسته  دورمــیشوی 😔 ومــن ازنــزدیک شــدن بــه هــر 

1488840393859379_large.jpg

عتــو اهــسته اهــسته 

دورمــیشوی 😔

ومــن ازنــزدیک شــدن بــه هــر 

دوســت داشــتنی میــترسم


مشاهده همه ی 9 نظر