لحظه  بروز رسانی 
دل تنگی
مریضمریض
دل تنگی
دورغ

دورغ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دل تنگی
مریضمریض
دل تنگی
رضا ملک زاده

ب افتخار عشق نداشتم

مشاهده همه ی 2 نظر
دل تنگی
مریضمریض
دل تنگی

حال ادمو با اهنگهای ادم بفهمین

.

حال ادمو با اهنگهای ادم بفهمین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دل تنگی
مریضمریض
دل تنگی

مردی یک طوطی را که حرف می‌زد در قفس کرده

مردی یک طوطی را که حرف می‌زد
در قفس کرده بود و سر گذری می‌نشست.
اسم رهگذران را می‌پرسید و به ازای پولی
که به او می‌دادند طوطی را وادار می‌کرد
اسم آنان را تکرار کند.
روزی حضرت سلیمان از آنجا می‌گذشت.
حضرت سلیمان زبان حیوانات را
می‌دانست. طوطی با زبان طوطیان
به ایشان گفت: مرا از این قفس آزاد کن.

حضرت به مرد پیشنهاد کرد که طوطی
را آزاد کند و در قبال آن پول خوبی از
ایشان دریافت کند. مرد که از زبان
طوطی پول درمی‌آورد و منبع درآمدش
بود، پیشنهاد حضرت را قبول نکرد.
حضرت سلیمان به طوطی گفت:
زندانی بودن تو به خاطر زبانت است.

طوطی فهمید و دیگر حرف نزد. مرد هر
چه تلاش کرد فایده‌ای نداشت. بنابراین
خسته شد و طوطی را آزاد کرد.

بسیار پیش می‌آید که ما انسانها

اسیر داشته‌های خود هستیم.

مشاهده همه ی 1 نظر
دل تنگی
مریضمریض
دل تنگی
رد پا

عاشق این اهنگم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دل تنگی
مریضمریض
دل تنگی

  آبرو قیمت یک تکه نان     و دروغ از

 
آبرو قیمت یک تکه نان   
 و دروغ از همه چبز ارزان تر  

قیمت عشق چقدر کم شده است     
کمتر از آب روان 
 
و چه تخفیف بزرگی خورده
 قیمت هر انسان! 

مشاهده همه ی 3 نظر