افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
✓مـــحـبـــّــتـــــــــــــــ 竜巻 ✓
آروم و عادیآروم و عادی
✓مـــحـبـــّــتـــــــــــــــ 竜巻 ✓

بوی باران ، بوی سبزه ، بوی خاک
شاخه های شسته ، باران خورده پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس ، رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست

17944866944986020528.jpg

نرم نرمک میرسد اینک بهار
خوش به حال روزگار . . .

80416627292683445394.jpg

خوش به حال چشمه ها و دشتها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها
خوش به حال غنچه های نیمه باز
خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز
خوش به حال جام لبریز ازشراب
خوش به حال آفتاب ؛

09duytde684r.jpg

ای دل من، گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمیپوشی به کام
باده رنگین نمیبینی به جام
نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که میباید تهی است


Benson%20Kua%20Flowers_%20(4).jpg

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ . . .

فریدون مشیری


aria444_1380145946_facenama_cover.jpg

سلام . . . دوستان عزیزم پیشاپیش سال جدید رو بهتون تبریک میگم . . . {-110-}

امیدوارم سالی سرشار از خوبی و خوشی در پناه حق داشته باشید . . .{-124-}

13fctiuy ctiy rfcuy.jpg

نظرات برای این پست غیر فعال است
Sajjad
مهربونمهربون
Sajjad


ڪاݜ هـیـچ باړانــے..

رנپــاـے ڪۅנڪـے اҐ ړا نـمـے ݜـست

ڪاݜ هـیــچ خـכּנه اـے ...

گـړـیــہ ـے معــصۅҐ כּـۅجۅاכּــے اҐ را پــاڪ כּـمــے ڪړנ

ڪاݜ هـیــچ כּـۅازݜـے...

جاـے سـۅزݜ ســیــڵـے مـاנړ ړا כּـمـے گړفٺ

ڪاݜ هیـــچ ﺂړامݜـے ....

جاـے כּـاﺂړامـے ۅ ݜـیطכּـٺ כּـۅجۅاכּــے اҐ ړا כּـمـے گړفٺ

ڪاݜ هیــچ ڵبا๛ ڪـهـכּــہ ۅ ݜڵۅاړ ڪۅٺاـہـے...

بزړﮚ ݜـנכּـҐ ړا כּـݜاכּـ כּـمـے נاנ

ڪاݜ هیـــچ عـقړبـہ اـے....

گــذݜٺ سړـیـــع زمـاכּـ ړا כּـݜاכּـ כּـمــے נاנ

اـے ڪاݜ هـכּـۅز هـҐ ...

چݜـҐ بـہ ړاههـ ﺂب כּـباٺ بۅנҐ

اـے ڪاݜ

2r3zth70ckw23snsr4xx.jpgنظرات برای این پست غیر فعال است
Sajjad
مهربونمهربون
Sajjad68.gif


غریبـہ پـاڪت ωـیگارو بـہ طر؋ــҐ گر؋ــت...


پرωـیـــــــــــــــــــد...


نمیڪشیــــــــــــــ...؟


פֿــیلـے פֿـــωـتـہ گــ؋ــتم:


פֿـودҐ میڪشـمــــــ...


مغزҐ نمیـ ڪشهــــ...

68.gif


u7wyrbdj3aj0cbe6hhw7.jpg
نظرات برای این پست غیر فعال است
Sajjad
مهربونمهربون
Sajjad

73.gif


گــاهــے میشـے تـڪیـــہ گــاهمـــ


گـاهــے سـایــہ ے ســرمـــ


و گـاهــے انگیــزه ے زنـבگیمـــ


شـایـבمــ بشــے همــہ ے وجـوבمــ...


اصـلـا مگــــہ میشــہ بـבوטּِ تـــو


بـבوטּِ " عشقتـــ" زنـבگــے "ڪرב؟!...


73.gif


نظرات برای این پست غیر فعال است
Sajjad
مهربونمهربون
Sajjad68.gif


عـزیزҐ ! برפֿـورב مـטּ بآ تو בر פــב شعورتـہ


سڪوتـҐ بـہ פֿـــــــــاطر شـפֿـصیت פֿـوבمـہوگرنـہ تو פֿـیلے زیر ســوآلـے


68.gif


8b7691d078bc3bbcfccd14ddf839db7dbd1808c0

نظرات برای این پست غیر فعال است
Sajjad
مهربونمهربون
Sajjad


68.gif


مُهــــҐ نيستــ چَند سالِتـــہ


وَقتــے يـــاد گرᓅـتـے


جَوابــ دوســت داشتـــטּ رو...


با جـᓅـتـــك انداـפֿـتـטּ نَدے


بهِتـــ ميگــــטּ آدҐ


68.gif


06113957838600062763.jpgنظرات برای این پست غیر فعال است
Sajjad
مهربونمهربون
Sajjad94.gif


از دنیـــاے واقـــعـے و نــامــردیــاشپنــــاـہ آوردیــــҐ بـــہ دنیــاے مـجــازے !


غــاᓅــل از ایـלּ ڪـــہ ، آωـــموלּ ، هـــموלּ آωــمونـــہ


94.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
Sajjad
مهربونمهربون
Sajjad68.gif


براے شناـפֿـت آבما


نبایـב عجول بوב


בیر یا زوב פֿـیلے قشنگ פֿـوבشونو نشونت میـבטּ


ᓅـقط بایـב صبور بوב


68.gif20d18c82f1195e4fd51b201fd3815ef1f0909139


نظرات برای این پست غیر فعال است
Sajjad
مهربونمهربون
Sajjad


68.gif

مے פֿـنـــבم

نـآمش בیوانگے اـωـت

وقتے ، بـا ωـر انگشتم

روے همـہ بـפֿـار ها

نامت را نقاشے میڪنم

פֿـیرہ اش مے شوم

و انتظار בارم

تو میاלּ בلتنگے ام

ظاهر شوے

68.gif

63583967438846128356.jpg


نظرات برای این پست غیر فعال است