لحظه  بروز رسانی 
محمد راد
محمد راد
پست شماره 319822797 از محمد راد

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Melodi
آروم و عادیآروم و عادی
Melodi

يقين دارم تو ميايى پس از يك روز بارانى! پس

يقين دارم تو ميايى پس از يك روز بارانى! پس

يقين دارم تو ميايى پس از يك روز بارانى!
پس از يك شام بى مهتاب و اين شب ها طولانى!
تو ميدانى كه عشق من حقيقت بود و ميايى!
گلء سرخ به دستانت الله اى ماهء نورانى!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید