لحظه  بروز رسانی 
Samira
آروم و عادیآروم و عادی
Samira
پست شماره 322129862 از Samira

...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Samira
آروم و عادیآروم و عادی
Samira

به جریان زندگی اعتماد کن گاهی همه

به جریان زندگی اعتماد کن گاهی همه

به جریان زندگی اعتماد کن

گاهی همه چیز را بهم می ریزد

تا در واقع هر چیز را سر جای

درستش قرار دهد....

مشاهده همه ی 4 نظر
Samira
آروم و عادیآروم و عادی
Samira
پست شماره 322092703 از Samira

..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Samira
آروم و عادیآروم و عادی
Samira

زیبایی در هیچ چیز ابدی نیست به جز یک ذات

زیبایی در هیچ چیز ابدی نیست به جز یک ذات

زیبایی در هیچ چیز ابدی نیست
به جز یک ذات زیبا
که تا ابد زیباست

مشاهده همه ی 1 نظر
Samira
آروم و عادیآروم و عادی
Samira
پست شماره 322080934 از Samira

..

مشاهده همه ی 1 نظر
Samira
آروم و عادیآروم و عادی
Samira
پست شماره 322070065 از Samira

..

مشاهده همه ی 3 نظر
Samira
آروم و عادیآروم و عادی
Samira
پست شماره 322034015 از Samira

....

مشاهده همه ی 4 نظر