افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
سارا
قاطیقاطی
سارا

اگر این داغ جگرسوز که برجان من است
بر دل کوه نهی سنگ به آواز آید{-7-}

مشاهده همه ی 15 نظر
سارا
قاطیقاطی
سارا

یارو تو پیاده رو با موتور گاز میده نزدیکه بزنه بت
بعد داد میزنه هووووووی حواست کجاس {-15-}
مثلا انگار ما داریم وسط خیابون قدم میزنیم {-112-}
مردک خر {-120-}

مشاهده همه ی 6 نظر
سارا
قاطیقاطی
سارا
1508442772837006_large.jpg

...

مشاهده همه ی 3 نظر
سارا
قاطیقاطی
سارا
1547.jpg

@block-life



میگن که :{-15-}
زیباترین تولد آن است که در رؤیاها برای یکی میگیریم{-29-}
تفلدت موبالک ای خوب روزگار {-92-}
البته با تاخیر{-50-}
برات بهترینارو آرزو میکنم {-29-}
ببخش ک تک تک گیساتو سفید کردم ایقد اذیتت کردم {-50-} {-102-}

مشاهده همه ی 23 نظر
سارا
قاطیقاطی
سارا
photo_2017-11-21_05-24-22.jpg

پ چرا نمی باره ...{-77-}

مشاهده همه ی 8 نظر
سارا
قاطیقاطی
سارا
photo_2017-07-20_05-45-02.jpg

ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﮐﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ ...
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭ ﺑﯽ ﻫﻮﺍ ﺳﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ ﻭ
ﺑﭙﺮﻧﺪ ﻭﺳﻂ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺁﻥ ﻓﺮﺩ ،
ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺁﻣﺪﻧﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؛
ﺗﺎ ﺁﺧﺮﺵ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؛
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ،
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ...///:
(ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﯼ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮﺭﯼ ‏)

نظرات برای این پست غیر فعال است
سارا
قاطیقاطی
سارا
photo_2017-10-27_12-29-38.jpg

...

مشاهده همه ی 3 نظر
سارا
قاطیقاطی
سارا
photo_2017-06-27_15-32-30.jpg

..

مشاهده همه ی 7 نظر
سارا
قاطیقاطی
سارا

یچی یادم اومد /:
از بچگی عشق بروس لی بودم با بابام می نشستم خشم اژدها میدیدم /:
شبا ی خوابای وحشتناکی میدیدم ک خدا دانددددددد{-15-}

مشاهده همه ی 15 نظر
سارا
قاطیقاطی
سارا
photo_2017-11-15_09-33-08.jpg

{-120-}

مشاهده همه ی 37 نظر