بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون

+آقای قاضی | ":
-وارد نیست / :
+چی؟ | ":
-اعتراض گله شکایت خواهش تمنا .... / :

نظرات برای این پست غیر فعال است
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون

راستی سه روز پیش کچل کردم باز ... {-15-}
ولی خو گفت بت میاد ...{-15-}
(کلا باس شورشو دربیارم{-15-})

نظرات برای این پست غیر فعال است
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون
277.png

.
.
.
وختی اسمتو با پسوند خاتون صدا میزنه...{-15-}
شبیه اون لیوان چای داغه ک تو سوز سرمای پاییز تو بالکن کوفت میکنی ...{-15-}

نظرات برای این پست غیر فعال است
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون

ولی خو غیرتی خشنم بود ...{-15-}
نبود؟!!{-15-}
هی میگفت بیا پایین بشین این تخ*م سگا نگات میکنن...{-15-}
دیوونه بود نه؟!نبود؟!...{-15-}
اه ....{-15-}

نظرات برای این پست غیر فعال است
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون

هر چی تو داشبورد نگاه میکنم هیشکیو نمیشناسم شکر خدا...{-15-}

نظرات برای این پست غیر فعال است
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون

بالاخره یدونه از اون لبخندای لعنتی ک همیشه میمردم واسش تو واقعیت پیدا کردم...{-7-}
البته اون منو پیدا کرده درحقیقت .../ :
ولی خو جوری ریدم بش ک احتمالا دفعه ی بعد با خشم بروسلی ببینمش .../ :
کاش میفهمیدین مجبورم مجبووووررررر ... / ":
از صداش نگو لامصب صداششش ... {-w58-}

نظرات برای این پست غیر فعال است