افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون

من اما... / :
حس میکنم امشب اندازه صدسال طول کشید... | ":
جون کندم تا صب شد | ":

نظرات برای این پست غیر فعال است
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون
d26a970a59506502f8d7b4ba41b9b19b--smile-drawing-autumn-illustration.jpg

فصلی ست میان پاییز و زمستان
من آن را می نامم
فصلی که جان از همیشه به آسمان نزدیک‌تر است..
و در لحظه‌هایی که همه‌ ی زن ها شبیه یکدیگرند
در لحظه‌هایی که نه ایستگاهی وجود دارد..
نه عشقی، نه نفرتی، نه برقی، نه رعدی، نه شعری، نه نثری
نه هیچ چیز دیگری..
من پشت سر تو سفر می‌کنم
به همه ‌ی فرودگاه‌ها سر می‌زنم،
از همه ی هتل‌ها سراغ تو را می‌گیرم
شاید ناگهان تو را یافتم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون

لو اتانی منها خطاب صغیر
کنت الغی من الخریطة عصرا
ثم ابنی بلحظتین ... عصورا ... ( :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون

وجهک محفور علی میناء ساعتی
محفور علی عقرب الدقائق
و عقرب الثوانی
محفور علی الاسابیع
و الشهور و السنوات
لم یعد لی زمن خصوصی
اصبحت انت الزمن ...( :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون

ی شیرازی میگه سه لقمه کمتر بخوری بهتر از اینه که سفره رو جمع کنی /:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون

برنامه روزانه ادارات دولتی :
8-9 :ورزش صبحگاهی
9-10 :تایم صبحانه
10-13 :ب ارباب رجوع پاسخ دادن :مدارکت ناقصه بعد از ناهار بیا
13-14 :تایم ناهار و نماز
14-17 :سیستم قطع شده برو فردا بیا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون

+ الان میفهمم طه حسین چ مخ باروری داشته
واقعا بم قوت قلب داد یکم ... / :
تو دبیرستان ب ما گفته بودن ی کور کچل خداناباور بوده /:
_ چ عجبببببب /:
+ ش ...... /:
_ بیعدب /:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون

لعنت ب ..../:
توی قبرم ک برم جای نک*یر منکر اعجوبه ای ب اسم طه حسینو میفرستن بالاسرم / :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون

روزی ک ب مردی برخوردی..
ک یاخته های تنت را ب شعر تبدیل کند
و با پیچش موهایت شعر بسازد
روزی ک ب مردی برخوردی
ک قادرت کند مثل من...
با شعر حمام کنی
سرمه بکشی..
و موهایت را شانه کنی...
آن روز میگویم "تردید نکن !
با او برو
مهم نیست مال من باشی یا او
مهم این است مال شعر باشی .... ( ":

مگه میشه رو دوست نداشت | :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید