افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون

اوج بدبختیمو اونجا دیدم ک داداش بی احساسم با بغض بغلم کرد گفت
غصه نخوریا
بیابریم شام بخور ... | :

نظرات برای این پست غیر فعال است
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون

هیشکی نمیدونه دارم چ غلطی میکنم
خودمم نمیدونم چ گوهی دقیقا دارم میخورم
فقط میدونم خدامنو زده هیچ خاکی بسرم نمیتونم بریزم / :

نظرات برای این پست غیر فعال است
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون

شایدم یهویی ب سرم بزنه نتونم برسونم ... | :
حالا هر چی | :

نظرات برای این پست غیر فعال است
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون
f3zu_10702200_773537459369432_6361535750679298551_n.jpg

.
.
.
چه بی تابانه می خواهمت
ای دوری ات
آزمون تلخ زنده ب گوری ... | ":

نظرات برای این پست غیر فعال است
:)خاتون
قاطیقاطی
:)خاتون

فیس ریده ؟/:
چرا هر وقت میام یدونه خصوصی دارم ولی هیچی نی /:

نظرات برای این پست غیر فعال است