لحظه  بروز رسانی 
MEHREGAN
ناراحتناراحت
MEHREGAN

خوبیامونو سر سری چک میکنن، بدیامونو با ذره بین

خوبیامونو سر سری چک میکنن، بدیامونو با ذره بین

خوبیامونو سر سری چک میکنن،
بدیامونو با ذره بین
خب معلومه اینطوری آدم بدی میشیم.😔

دخـــتر پاییــز
مشاهده همه ی 2 نظر