لحظه  بروز رسانی 

خوبیامونو سر سری چک میکنن، بدیامونو با ذره بین

خوبیامونو سر سری چک میکنن، بدیامونو با ذره بین

خوبیامونو سر سری چک میکنن،
بدیامونو با ذره بین
خب معلومه اینطوری آدم بدی میشیم.😔

مشاهده همه ی 2 نظر