لحظه  بروز رسانی 
سارا
خنگخنگ
سارا

یادم باشدعاشق کسی شوم که شعررابلد باشد .!

یادم باشدعاشق کسی شوم که شعررابلد باشد .!

یادم باشدعاشق کسی شوم

که شعررابلد باشد ...!

کسی که بفهمد وقتی

ستاره را به چشمهایش ...!

زمین را به آغوشش!

و بهار را به بودنش

تشبیه میکنم !

یعنی ،دیوانه وار دوستش

دارم ...!!!

نظرات برای این پست غیر فعال است
سارا
خنگخنگ
سارا
مشاهده همه ی 8 نظر
سارا
خنگخنگ
سارا
مشاهده همه ی 8 نظر
سارا
خنگخنگ
سارا

گلایه کردن از بد بودن آدمها ، کاملا بی معنیه  وقتیکه

گلایه کردن از بد بودن آدمها ، کاملا بی معنیه 

وقتیکه میتونی یاد بگیری با هرکسی ، چقدر فاصله ات را رعایت کنی..


Screenshot_2015_11_09_10_16_12.png

مشاهده همه ی 13 نظر
سارا
خنگخنگ
سارا
باز برگرد...

دانلود آهنگ مسیح و آرش AP به نام باز برگرد


مشاهده همه ی 4 نظر
سارا
خنگخنگ
سارا

خوب دیدن شرط انسان بودن استعیب را در این و آن پیدا مڪُن مولانا

خوب دیدن 
شرط انسان بودن است
عیب را 
در این و آن پیدا مڪُن

مولانا

1470484953520027.jpg

مشاهده همه ی 7 نظر
سارا
خنگخنگ
سارا

آدمـ ـهآ ذرّه ذرّه محو میشوند. آرام .بی صدآ.و تدریجی !همآن

آدمـ ـهآ ذرّه ذرّه محو میشوند. آرام ...بی صدآ...و تدریجی !همآن آدمــ ـهآیی که هر از گآهی پیغامـ کوچکی برآیتـــ میفرستند ، بی هیچ انتظآر جوابی ، فقط برآیِ آنکه بگویند هنوز هستند. برآی آنکه بگویند هنوز هستی و هنوز برای آنها مهمترینی ...همآن آدمـ ـهآیی که روزِ تولد تــــــــــــــو یــــآدشآن نمیرود. همآن ـهآیی که فراموش میکنند که ، تــــــــــــــو هر روز خدآ آنها را فراموش کرده ای. همآن ـهآیی که برآیتــــ بهترین آرزو ـهآ رآ دآرند و میدآنند در آرزو ـهآی بـــــــــــــــــزرگِ تـــــــــــــــــو کوچکترین جـــــــــــآیی ندآرند ...همآن آدمـ ـهآیی که همین گوشه کنآرـهآ هستند برآی وقتی که دل تـــــــــو پـــــــــر درد میشود و چشمآن تــــــــو پــــــــــر اشک. که نآگهآن از هیچ کجآ پیدآیشآن میشود ،در آغوشتــــ میگیرند ومیگذرآند غمِـ دنیآ رآ رویِ شآنه ـهآیشآن خآلی کنی. همآن ـهآیی که لحظه ای پس از آرآمشتــــ ، در هیچ کجآی دنیآی تــــــــو گمــ میشوند... و تـــو هرگز نمیبینی ، سینه ی سنگین از غمِـ دنیآ رآ بــــــآ خود به کجآ میبرند ... همآن آدمـ ـهآیی که آنقدر در ندیدنشآن غرق شده ای که نــــــــــــآبود شدن لحظه ـهآیشآن رآ و لحظه لحظه نــــــــــــآبود شدنشآن رآ در کنآر خودتـــــ نمی بینی. همآن ـــهآیی که در خــــآموشیِ غمـ انگیز خود ، از صمیمِـــ قلب به جــــآیِ چشمآن تـــــــــــــو میگریند ،
روزی که بفهمی چقدر برای همه چیزدیرشده است . ..

h8bqw.png

مشاهده همه ی 9 نظر