لحظه  بروز رسانی 
Sarah
خوشحالخوشحال
Sarah

اگر توانستی تا آخر گوش دادن ، “قضاوت” نکنی گوش دادن

اگر توانستی تا آخر گوش دادن ، “قضاوت” نکنی
گوش دادن را یاد گرفته ای . . .

مشاهده همه ی 5 نظر