لحظه  بروز رسانی 
امیر علی
امیر علی
کیا مثل این دخترن؟

کیا مثل این دخترن؟

مشاهده همه ی 8 نظر
امیر علی
امیر علی
از بس همه خوبن

از بس همه خوبن {-2-}{-33-}

مشاهده همه ی 79 نظر
امیر علی
امیر علی

چرا بعضی ها وقتی عاشق میشن مادرشون رو فراموش

چرا بعضی ها وقتی عاشق میشن مادرشون رو فراموش

چرا بعضی ها وقتی عاشق میشن
مادرشون رو فراموش میکنند؟

کی ها اینجوری شدن؟؟

مشاهده همه ی 9 نظر
امیر علی
امیر علی

به هیچڪس اعتماد نڪـن به هیچڪســـم

به هیچڪس اعتماد نڪـن به هیچڪســـم

به هیچڪس
اعتماد نڪـن

به هیچڪســـم
وابسته نــــشو..

همه وقتے آدمای
جــــدید میبینن

عوض میشن،
اون موقع اون تویی
ڪه درد میڪشی

مشاهده همه ی 2 نظر
امیر علی
امیر علی

اگه چیزی جا انداختم شما اضافه کنید لطفا

اگه چیزی جا انداختم شما اضافه کنید لطفا

اگه چیزی جا انداختم
شما اضافه کنید لطفا

مشاهده همه ی 31 نظر
امیر علی
امیر علی
دختر چیست؟

دختر چیست؟

مشاهده همه ی 18 نظر
امیر علی
امیر علی

شما کدوم مدل می پوشید؟ کدوم دوست دارین بپوشید؟

شما کدوم مدل می پوشید؟ کدوم دوست دارین بپوشید؟

شما کدوم مدل می پوشید؟
کدوم دوست دارین بپوشید؟

مشاهده همه ی 12 نظر
امیر علی
امیر علی

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﺑﺎ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺁﻗﺎﺵ ﺑﺒﻨﺪﻩ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮﯼ ﺁﻗﺎﺵ

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﺑﺎ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺁﻗﺎﺵ ﺑﺒﻨﺪﻩ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮﯼ ﺁﻗﺎﺵ
ﻫﻤﺮﺍﺵ ﺑﺎﺷﻪ 😏

👸 ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻗﺎ ﻣﯿﮕﻪ : ﺯﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﭽﺮﺧﯿﻢ ،
ﺑﮕﻪ ﻭﺍﯾﺴﺎ ﺁﺭﺍﯾﺸﻤﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻢ ﭼﺸﻢ 😊

👸 ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻣﯿﻮﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺩﻫﻦ ﺁﻗﺎﺷﻮﻥ
ﺑﮕﻪ ; ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺘﻮﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻡ ☺️

👸 ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻮﺭﺍﺑﺎ ﺁﻗﺎﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﺸﻮﺭﻩ
ﺑﮕﻪ ; ﺍﯼ ﺟﺎﻧﻢ ﭼﻘﺪ ﮐﺜﯿﻔه ﺁﻗﺎﻣﻮﻥ..
ﻓﺪﺍﺵ ﺑﺸﻢ 😀😀

👸 ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺁﺷﭙﺰﯾﺶ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﻪ،،
ﺍﺧﻼﻗﺶ ﺑﺎ ﮐﺘﮏ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﺸﻪ 😩

👸 ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﺑﺠﺎﯼ ﻭﺍﯾﻤﮑﺲ ﻃﺮﺯ ﺍﺳﺘﻔﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﯾﺘﮑﺲ ﺭﻭ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻪ 😤

👸 ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﺯ ﻣﭻ ﺗﺎ ﮐﺘﻒ ﺍﻟﻨﮕﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ
ﺗﺎ ﻣﺮﺩﺵ ﻫﯽ ﺑﻔﺮﻭﺷﻪ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﻪﺯﺧﻤﯽ 😉

👈 بر گرفته از کتاب دو زار بده آش، به همین خیال باش ..

لطفا دخترهاییکه این مشخصات دارند
جهت رقابت عادلانه، مشخصات و تلفن هاشون رو
ارسال کنند جهت برسی و انتخاب همسر شایسته
در ضمن عکس تمام قد و بدون آرایش قبول میکنه سیستم،
پیشاپیش از اینکه نمی تونم همه فرشته رو انتخاب کنم
پوزش می طلبم،

مشاهده همه ی 80 نظر