لحظه  بروز رسانی 
Sarina.sa
Sarina.sa

ما را به جز تو در همه عالم

ما را به جز تو در همه عالم

ما را به جز تو در

همه عالم عزیز نیست ♥️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sarina.sa
Sarina.sa

مرا ببر آنجا که " بودنت "

مرا ببر آنجا که " بودنت "

مرا ببر آنجا

که " بودنت "

تمام نمی‌شود
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sarina.sa
Sarina.sa

من را پنهان کن زیرِ قبایِ کهنه یِ

من را پنهان کن زیرِ قبایِ کهنه یِ

من را پنهان کن

زیرِ قبایِ کهنه یِ "عشق"...

میترسم از آغوش های وارفته یِ

این عصر...‌‌‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sarina.sa
Sarina.sa

چه حالِ خوبی دارد دوست داشتنت ❤️

چه حالِ خوبی دارد دوست داشتنت ❤️

چه حالِ خوبی دارد

دوست داشتنت ❤️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sarina.sa
Sarina.sa

تُو که نمی دانی حضورت در قلبم بهشتی

تُو که نمی دانی حضورت در قلبم بهشتی

تُو که نمی دانی
حضورت در قلبم
بهشتی ساخته، ابدی
از وقتی دلبسته اَت شده ام
روزهاو شبهایم ؛
بوی عشق می دهد ...♡

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید