لحظه  بروز رسانی 
Seda
Seda

چه زیبا گفت پروفسور اسماعیل ملک زاده: آن

چه زیبا گفت پروفسور اسماعیل ملک زاده:

آن طرف دنیا . . .،
مردم عَرَق مےخورند و در رفاهند . . .
اینجا . . .،
مردم عَرَق مےریزند و در عذابَند . . .
نمیدانم . . .،
تفاوت در نوع عَرَق است
یا
در ریختن و خوردن آن . . !!

مشاهده همه ی 4 نظر