لحظه  بروز رسانی 
Setare
گرفتارگرفتار
Setare

زندگی من در تو خلاصه شده عشق بی پایان من

زندگی من در تو خلاصه شده عشق بی پایان من

زندگی من در تو خلاصه شده عشق بی پایان من

مشاهده همه ی 32 نظر
Setare
گرفتارگرفتار
Setare

آدمهایی هستند که خیلی ''وجود'' دارند. . نمی گویم

آدمهایی هستند که خیلی ''وجود'' دارند. . نمی گویم

آدمهایی هستند که خیلی ''وجود'' دارند.
.
نمی گویم خوبند یا بد، چگالی وجودشان بالاست.
.
اصلا یک 《امضا》 هستند برای خودشان!
.
افکار، حرف زدن، رفتار و هر جزئی از وجودشان امضادار است.
.
اینها به شدت 《خودشان》 هستند.
.
یعنی تا خودشان نباشند اینطور خاص و امضادار نمی شوند که!
.
در یک کلمه، 《شارپ》 هستند و یادت نمی رود《هستن》 هایشان را،
.
بس که حضورشان پر رنگ است و غالبا هم خواستنی.
.
رد پا حک میکنند اینها روی دل و جانت،
بس ک بلَدند "باشند"...
.
این آدمها را هروقت به تورت خورد،باید قدر بدانی...
.
دنیا پر از آن دیگریهای بی امضایی است،
.
ک دیشب منحنی حصورشان،همیشه ثابت است!

مشاهده همه ی 1 نظر
Setare
گرفتارگرفتار
Setare

غروب خورشید یعنی عشق

غروب خورشید یعنی عشق

غروب خورشید یعنی عشق

مشاهده همه ی 5 نظر
Setare
گرفتارگرفتار
Setare
زیادی که خوب باشی

زیادی که خوب باشی....

مشاهده همه ی 5 نظر