بروز رسانی 
..ℳสみЗส ↜
قاطیقاطی
..ℳสみЗส ↜

[میشِه چِشمآتوُ بآز کُنی.؟ مَن بآ بَقیه سَردَم

[میشِه چِشمآتوُ بآز کُنی.؟ مَن بآ بَقیه سَردَم

[میشِه چِشمآتوُ بآز کُنی...؟

مَن بآ بَقیه سَردَم فَقَط بآ تو خوُبَم...

یِه عآلَمه دِلِ بی گُنآهُ بِخآطِر توُ شِکَستم...

خِیلیآ روُ بِخآطِرِ توُ رَد کَردَم...

فَقَط بَرآیِ توُ لوُس میشَم...

دیگِه حآلِ آدَمایِ اَطرافَمو نَدآرم چوَن تورو دآرم...

چِطور میتوُنی به دوُست دآشتَنَم شَک کُنی..؟!^^]

مشاهده همه ی 2 نظر
..ℳสみЗส ↜
قاطیقاطی
..ℳสみЗส ↜

سرم داد نزنید. یه چیزای و تو سرم به زور خوابوندم

_سرم داد نزنید... یه چیزای و تو سرم به زور خوابوندم :) اگه بیدار شن خیلی درد دارن :)

مشاهده همه ی 1 نظر
..ℳสみЗส ↜
قاطیقاطی
..ℳสみЗส ↜

بابایی جونم همه جوره زندگیمو‌ مدیونتم😻😍😍😘💋

بابایی جونم همه جوره زندگیمو‌ مدیونتم😻😍😍😘💋

بابایی جونم همه جوره زندگیمو‌ مدیونتم😻😍😍😘💋

مشاهده همه ی 11 نظر
..ℳสみЗส ↜
قاطیقاطی
..ℳสみЗส ↜

یه آدمی که غمگینه شاید بارها بخنده اما محاله چشماش دیگه

یه آدمی که غمگینه شاید بارها بخنده اما محاله چشماش دیگه

یه آدمی که غمگینه شاید بارها بخنده اما محاله چشماش دیگه برق بزنه...!🐾 ☜♡قلبْ کاغـذے♡☞

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید