signature_9.gifبروز رسانی 
Sogol
Sogol

حاشا که مرا جز "تو" در دیده کسی باشد

حاشا که مرا جز "تو" در دیده کسی باشد

حاشا که مرا جز "تو"
در دیده کسی باشد

یا جز غم عشق "تو"
در دل هَوسی باشد...

نظرات برای این پست غیر فعال است