لحظه  بروز رسانی 
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)
خوشحالخوشحال
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)

بسیاری از اشخاصی که در رژیم لاغری هستند، زمانی که حس

بسیاری از اشخاصی که در رژیم لاغری هستند، زمانی که حس میکنند لاغر شدند به عدد ترازو  نگاه می‌کنند.

البته اگر  دوست دارید  به بدنی سالمتر و  متناسب تر برسید، داشتن  وزن  مورد نظر از اهداف مهم است، ولی کاهش وزن ، همه چیز نیست. مقدار چربی که  در بدنتان وجود دارد، بسیار مهم‌تر از عددی است که ترازو نشان می‌دهد.

اگر سعی دارید حجم عضلانی‌تان را افزایش دهید یا می‌خواهید سوخت و سازتان را بالا ببرید، باید درصد چربی بدن نرمالی داشته باشید.

بیایید با خودمان روراست باشیم، همه ما در مورد وزن بدنمان، کمی حساسیم، اما در کل، وزن موضوع اصلی نیست. چربی بدنی کمتر، یعنی داشتن بدنی سالمتر.
یک زن متوسط، حدود ۲۸ درصد چربی بدن دارد. ورزشکاران زن، حدود ۱۵٪ چربی بدن دارند، و خانم‌هایی با شکم تخت می‌توانند چربی بدن حدود ۲۰٪ داشته باشند.

در مردان، درصد چربی بدن نرمال حدود ۲۰ درصد است. درصد چربی بدن بیشتر از این مقدار نرمال در خانم‌ها و آقایان، بعنوان اضافه وزن و چاقی در نظر گرفته می‌شود.

اگر بخاطر داشتن بدنی سالم‌تر سعی دارید که وزن کم کنید، اعداد روی ترازو کم اهمیت می‌شوند. چون مهم نیست که چه وزنی داشته باشید، تنها اگر درصد چربی بدن شما بالا باشد، سالم نیستید.

ما توصیه میکنیم بجای پیروی از رژیمهای غیر اصولی و گرسنگی کشیدنهای طولانی مدت که باعث تحلیل بافت عضلانی و افزایش بیش از پیش بافت چربی بدن میشود ، برای کاهش بافت چربی و جلوگیری از تحلیل عضلانی، در کنار یک رژیم غذایی اصولی هر روز ورزش کنید و وعده‌های غذایی سالم تر و متعادل‌تری بخورید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)
خوشحالخوشحال
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)

مشاهده همه ی 4 نظر
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)
خوشحالخوشحال
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)

ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏ ﺷﻠﻐﻢ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺟﻮﺵ صﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ . آﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏ ﺷﻠﻐﻢ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺟﻮﺵ صﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ .
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻠﻐﻢ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ کﻪ ﺷﻠﻐﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .
ﺷﻠﻐﻢ ﺷﺐ ﻛﻮﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .
ﺷﻠﻐﻢ ﺑﻌﻠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B1 ﻋﻼﺝ کم ﺧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .
ﺷﻠﻐﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻮ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎ مفید ﺍﺳﺖ ﺑناﺑﺮﺍﯾﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻭ ﺷﯿﺮﺩﻩ حتما ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ .
زﻥ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺍﯼ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ شلغم ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﺍﺵ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺭﺷﺪ کرده ، ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺯﻭﺩﺗﺮ رﺍﻩ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .
آنهایی ﻛﻪ ﻏﺪﻩ ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪﺷﺎﻥ ﻛﻢ ﺗﺮﺷﺢ
ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻠﻐﻢ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ ﺯﯾﺮﺍ شلغم ﺑﻌﻠﺖ ﺩﺍشتن ﯾﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ
ﻏﺪﻩ ﺗﯿﺮﻭﺋﯿﺪ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .
ﺷﻠﻐﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﺳﺖ وﺣﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ
ﻛﻨﺪ .
ﺷﻠﻐﻢ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ پوستی ﺍﺳﺖ .
ﺷﻠﻐﻢ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ برﻭﻧﺸﯿﺖ ﺍﺳﺖ .

ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺳﻌﯽ ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ برﺍﯼ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻭ بیماریهاﯼ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺍﻗﻼ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘه شلغم ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ ﺷﻠﻐﻢ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
ﺍﺳﺖ . ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﯿﺰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﻤﯽ ﺭﺍ از بدن ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﺩ.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)
خوشحالخوشحال
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)

دانشمندان تعدادی موش رو داخل يك استخر آب انداختند تمامي

دانشمندان تعدادی موش رو داخل يك استخر آب انداختند
تمامي موشها فقط ١٧دقيقه توانستند زنده بمانند و در نهايت خفه شدند!

دوباره دانشمندان با اينكه میدانستند موش ها بيش از ١٧دقيقه زنده نمي مانند تعداد ديگري موش رو به داخل همان استخر انداختند و با علم به اینکه ١٧دقيقه تا مرگ موشها زمان دارند،
تمامي موشها رو قبل از اتمام ١٧ دقيقه از اب خارج كردند وتمامي انها زنده ماندند!

موشها پس از مدتي تنفس و استراحت دوباره به اب انداخته شدند.

حدس ميزنيد اين بار چند دقيقه زنده ماندند؟

٢٦ساعت طول كشيد تا انها مردند !!
انها به اين اميد كه دوباره دستي خواهد امد و نجات پيدا ميكنند ،٢٦ساعت تمام طاقت اوردند ..!

اميد بهترين و بالاترين قوه محرك زندگي است!

تمامي افرادی که شكست خورده اند
تمامي تلاشهايي كه به ثمر ننشسته اند

همه و همه از فقدان اميد بوده !

هميشه به فرداي بهتر اميدوار باش ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید