لحظه  بروز رسانی 
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)
خوشحالخوشحال
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)

گرگ روزگار بودم شغال ها هم جرات رويا رويي با

گرگ روزگار بودم شغال ها هم


جرات رويا رويي با من را نداشتند


حال که توبه کرده ام


آهو ها هم برايم خط و نشان ميکشند


درست است که ما رفته ايم و تـوبــــه کرده ايم


اما به آهو ها بگوييد


در قلمروي ما با احترام عبور کنند


مگر نميدانند که تـوبــــه


گــــــــــــــــــــــرگ مـــــــــــــــــــــرگ است..


71045286930702351418.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)
خوشحالخوشحال
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)

اينجـا مجـــازيسـت ميـدانـم ميـدانـــي اما اينجا نه من تو را

اينجـا مجـــازيسـت ميـدانـم ميـدانـــي

اما اينجا نه من تو را ميشناسم نه تو مرا

نه تو آن اندازه زيبايي كه به نظر ميرسد

و نه من آنقدر زشتم كه تو تصور ميكني

نه تو آنقدر خوبي كه من دوست دارم

و نه من آنقـدر بــدم كه تو ميگــريزي

اينجـــا فقــط اينجــاسـت تنــها جـايــي

كـه پـــــول اهـرم هيـچ چيـز نيســـت

تنها جايي كه قدرت در دست يك نفر نيست

اينجـــا زنـدگـي جـريـان دارد،شـايـــد

مجـــــــازي امـا تعلـق پـذيــر اســـت

پس نيازي به اين همه نقش آفريني نيست

خــــودت بــاش همـــان كـه هســــتي

اما دنياي واقعي به تو مجال بودنش را نميدهد

همــــان كـه دوســت داشتنــي ســـــت

همــــان كـه مجــــــــازي نيســـــــــت

اينجــــا دنيــــاي مجــــــــازي اســــــت

لطفاُ موقع ورود نقــاب خود را برداريد..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)
خوشحالخوشحال
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)

دختــــره بینـــی عمل میکنه تا به چشـــم بیاد پسره باشگاه

دختــــره بینـــی عمل میکنه تا به چشـــم بیاد

پسره باشگاه بدنسازی میره تا جلب توجه کنه !

امـــا …
خدا وکیلی چند بار شعور مون رو عمل کردیم تا رو فرم بیاد ؟

مشاهده همه ی 5 نظر
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)
خوشحالخوشحال
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)

مگسی را کشتم نه به این جرم که حیوان پلیدیست،

مگسی را کشتم
نه به این جرم که حیوان پلیدیست، بد، است

و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است

طفل معصوم به دور سر من می چرخید

به خیالش قندم

یا که چون اغذیه ی مشهورش، تا به آن حد، گَندَم

ای دو صد نور به قبرش بارد

مگس خوبی بود

من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد

مگسی را کشتم
حسین پناهی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)
خوشحالخوشحال
︻╦̵̵͇̿̿̿̿ مـــحــمـــد╤───(مدیر فعال میخوام)

ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ Valentine ﺭﻭﺯ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ . . . ﻣﻦ ﻧﻪ

ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ Valentine ﺭﻭﺯ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ . . .
ﻣﻦ ﻧﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ . . .
ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﻧﻘﺎﺏ . . . !
پیشاپیش ﺭﻭﺯ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺒﺎﺭﮎ ... ♥:|

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید