لحظه  بروز رسانی 
ناراحتناراحت
@Shahroozm92

چرا وقتی مثل خودتون باهاتون برخورد میکنن، بهتون برمیخوره؟


چرا وقتی مثل خودتون باهاتون برخورد میکنن، بهتون برمیخوره؟
از خودتون بدتون میاد؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ناراحتناراحت
@Shahroozm92
پست شماره 321293350 از

.

مشاهده همه ی 4 نظر
ناراحتناراحت
@Shahroozm92

یکی باید باشه که با دلت رفاقت

یکی باید باشه که با دلت رفاقتیکی باید باشه که با دلت رفاقت کنه
با جسمو ک همه بلدن!

مشاهده همه ی 20 نظر
ناراحتناراحت
@Shahroozm92

‏اگه هنوز عذاب وجدان میگیری، یعنی‏اگه هنوز عذاب وجدان میگیری،
یعنی آدم خوبی هستی.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ناراحتناراحت
@Shahroozm92
پست شماره 321293252 از

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید