لحظه  بروز رسانی 
ناراحتناراحت
@Shahroozm92

جلال آل احمد چقدر خوب میگه:


جلال آل احمد چقدر خوب میگه:

یا باید زندگی کرد یا فکر.
دوتایی با هم نمی شود.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ناراحتناراحت
@Shahroozm92

‏اینایی که میگن آدم باید نیمه پر لیوان رو

‏اینایی که میگن آدم باید نیمه پر لیوان رو


‏اینایی که میگن آدم باید نیمه پر لیوان رو ببینه براشون یه لیوان چایی نصفه بیارید تا ببینن نیمه خالی لیوان چقدر میتونه مهم باشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ناراحتناراحت
@Shahroozm92

‌ زندگی ما پر از خواستن ها و

‌ زندگی ما پر از خواستن ها وزندگی ما پر از خواستن ها و نرسیدن هاست!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ناراحتناراحت
@Shahroozm92
پست شماره 321621533 از

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ناراحتناراحت
@Shahroozm92

‏چیه این آدمیزاد ‏نباشه فراموش میشه ‏باشه


‏چیه این آدمیزاد
‏نباشه فراموش میشه
‏باشه از چشم می افته

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ناراحتناراحت
@Shahroozm92
پست شماره 321621462 از

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ناراحتناراحت
@Shahroozm92

‏هرجا هستی پاشو برو عاشق شو‏هرجا هستی پاشو برو عاشق شو
این دنیا رو فقط با عشق میشه تحمل کرد!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید