لحظه  بروز رسانی 
قبراققبراق
@Shahroozm92

همونجور که چشم بسته همیشه خواب نیست لب

همونجور که چشم بسته همیشه خواب نیست

لب خندان هم همیشه شاد نیست!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
قبراققبراق
@Shahroozm92

۵ دقیقه صداشو میشنوی ۲۳ ساعتو ۵۵ دقیقه خوشحالی

۵ دقیقه صداشو میشنوی ۲۳ ساعتو ۵۵ دقیقه خوشحالی

چیه این آدمیزاد :)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
قبراققبراق
@Shahroozm92

انسانها تنها موجودات روی زمین هستند که

انسانها
تنها موجودات روی زمین هستند
که ادعا میکنند خدایی هست
ولی تنها موجوداتی هستند که
رفتارشون طوریه که
انگار خدایی وجود نداره!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
قبراققبراق
@Shahroozm92

آدم ها ساعت شنی نیستند که سرو تهشان

آدم ها ساعت شنی نیستند

که سرو تهشان کنی
دوباره از اول شروع شوند
آدم ها گاهی تمام می شوند
گاهی فقط با یک حرف....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید