لحظه  بروز رسانی 
سوژین
سوژین

بباره باران به*لام ئارام ، ئارام نه*كا ده*نگی گریانه*كانم”

بباره باران به*لام ئارام ، ئارام نه*كا ده*نگی گریانه*كانم”

بباره باران
به*لام ئارام ، ئارام
نه*كا ده*نگی گریانه*كانم” له*گرمه*گرمی هاتنتا ون بن….
بباره*تا بروا بكه*م كه*ته*نیا نیم و تۆش دلته*نگی…..
به*لام دلته*نگی تۆ له*كوێ و دل ته*نگی من له*كوێ

مشاهده همه ی 41 نظر