لحظه  بروز رسانی 
sina
آروم و عادیآروم و عادی
sina

در این عمری که میداﻧﻲ فقط چندی تو مهماﻧﻲ!

در این عمری که میداﻧﻲ

فقط چندی تو مهماﻧﻲ!


به جان و دل تو عاشق باش......

رفیقان را.......مراقب باش......


مراقب باش ﺗﻮ به آﻧﻲ،

دل موری نرنجاﻧﻲ...


که در آخر تو میمانـﻲ و

مشتی خاک که از آﻧﻲ...


دلا یاران سه قسمند گر بدانی.

زبانی اند و نانی اند و جانی.


به نانی نان بده از در برانش.

محبت کن به یاران زبانی.


ولیکن یار جانی را نگه دار.

به پایش جان بده تا میتوانی.


(حضرت مولانا) 

uzmp_500x500_1441511302677834.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
Nilofar
ناراحتناراحت
Nilofar

تا گردش گردون فلک تابان است بس عاقل بی هنر

CAYZW5A.gif

تا گردش گردون فلک تابان است

بس عاقل بی هنر که سرگردان است

تو غره مشو ز شادیی گر داری

در هر شادی هزار غم پنهان است

باباافضل کاشانی

27.gif

مشاهده همه ی 13 نظر