لحظه  بروز رسانی 
sina
آروم و عادیآروم و عادی
sina

در این عمری که میداﻧﻲ

فقط چندی تو مهماﻧﻲ!


به جان و دل تو عاشق باش......

رفیقان را.......مراقب باش......


مراقب باش ﺗﻮ به آﻧﻲ،

دل موری نرنجاﻧﻲ...


که در آخر تو میمانـﻲ و

مشتی خاک که از آﻧﻲ...


دلا یاران سه قسمند گر بدانی.

زبانی اند و نانی اند و جانی.


به نانی نان بده از در برانش.

محبت کن به یاران زبانی.


ولیکن یار جانی را نگه دار.

به پایش جان بده تا میتوانی.


(حضرت مولانا) 

uzmp_500x500_1441511302677834.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
Nilofar
ناراحتناراحت
Nilofar

CAYZW5A.gif

تا گردش گردون فلک تابان است

بس عاقل بی هنر که سرگردان است

تو غره مشو ز شادیی گر داری

در هر شادی هزار غم پنهان است

باباافضل کاشانی

27.gif

مشاهده همه ی 13 نظر
R.S.A
R.S.A

**گفتم به ماه که چرا قامتت خم است 

    گفتا خموش باش که ماه محرم است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید