لحظه  بروز رسانی 
Fatemeh
عاشقعاشق
Fatemeh

   هیچ میدانی؟!!؟ که تووووو. تنها عشق. هر دو دنیای


   هیچ میدانی؟!!؟
که تووووو...
تنها عشق...
هر دو دنیای منی...
حسودم..
حتی..
برای داشتنت...

نظرات برای این پست غیر فعال است
Fatemeh
عاشقعاشق
Fatemeh

           یکی همیشه هست که عاشق منه                 

     
     یکی همیشه هست که عاشق منه


                 نگام که میکنه پلک نمیزنه تنهاست خودش ولی تنهام نمیذاره                          دریا که چیزی نیست عجب دلی داره...

نظرات برای این پست غیر فعال است
Fatemeh
عاشقعاشق
Fatemeh

کم باش . اونی که اگه کم باشی ولت میکنه

کم باش ..

{-w77-}اونی که اگه کم باشی ولت میکنههمونیه که اگه زیاد باشی حیفو میلت میکنه...{-w78-}

نظرات برای این پست غیر فعال است
Fatemeh
عاشقعاشق
Fatemeh

به بعضیام باس گفت من به سگ محلمونم میگم عزیزم                

به بعضیام باس گفت من به سگ محلمونم میگم عزیزم


                زیاد به خودت نگیر کمرت رگ به رگ میشه..

نظرات برای این پست غیر فعال است
Fatemeh
عاشقعاشق
Fatemeh

به شوخی عاشقم کردی ولی مردونه بهت دل دادم

به شوخی عاشقم کردی ولی مردونه بهت دل دادم


به شوخی عاشقم کردی ولی مردونه بهت دل دادم


                            نمی دونم کیو دیدی که من از چشمت افتادم...

نظرات برای این پست غیر فعال است
Fatemeh
عاشقعاشق
Fatemeh

    دوستم نداشتی؟؟؟                           قبول.      ازم متنفر بودی؟؟؟            


    دوستم نداشتی؟؟؟

                          قبول....

     ازم متنفر بودی؟؟؟

                                      اینم  قبول...

    یکی دیگه رو دوست داشتی؟؟؟

                                                 بازم قبول...

فقط یه سوال
            چرا کاری کردی که فکر کنم دوستم داری؟؟؟؟

 

نظرات برای این پست غیر فعال است