خانه موفقیت
تلگرام
Telegram.me/successhomee

بروز رسانی 
zanajan
متعحبمتعحب
zanajan

چگونه می توان شکست عشقی را از یاد برد شکست

 لینک

چگونه می توان شکست عشقی را از یاد برد


شکست عشقی یکی از رایج ترین مشکلات اجتماعی خانوادگی وصد البته مشکل شخصی است که در بین جوانان هر کشوری وجود دارد اما در کشور ما ایران متاسفانه بیشتر دیده می شود زیرا شاید به دلیل نوع فرهنگ ایرانی ها نوع تربیت کودکان ایرانی و از همه مهم تر احساساتی بودن و بیش از حد مهربان بودن ما ایرانی ها باعث به وجود آمدن این همه مشکلات روحی و روانی در بین جوانان شده ما ایرانی ها بیش از مردم جوامع دیگر کشورها در گیر احساسات و شکست های عشقی و افسردگی پس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shiva heris
shiva heris

اولین گام برای موفقیت: شناخت ویژگیهای خود و پذیرش تمام ابعاد وجودی،

16788836_1364266043595315_85528675167019
اولین گام برای موفقیت: شناخت ویژگیهای خود و پذیرش تمام ابعاد وجودی، چه خوب و چه بد (خود باوری) است. طرحی که فرد از خود در ذهن ساخته است میزان خود باوری او را منعکس می‌کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید