لحظه  بروز رسانی 
˜”*°•.˜”*°• مهدی •°*”˜.•°*”˜
˜”*°•.˜”*°• مهدی •°*”˜.•°*”˜

خدا به تو دو تا پا داد تا با آنها

خدا فقط یدونه قلب به ما داده ...
خدا به تو دو تا پا داد تا با آنها راه بروی.
دو تا دست داد تا نگه داری.
دو گوش برای شنیدن و دو چشم برای دیدن داد
ولی چرا فقط یک قلب به تو داد؟
چون قلب دوم تو رو به کس دیگری داد تا تو آن را پیدا کنی

مشاهده همه ی 3 نظر
˜”*°•.˜”*°• مهدی •°*”˜.•°*”˜
˜”*°•.˜”*°• مهدی •°*”˜.•°*”˜

بعضی ها وقتی كاری داشته باشند دوستت هستندبعضی ها وقتی

چند نوع دوست داشتن داریم ....
بعضی ها وقتی كاری داشته باشند دوستت هستند
بعضی ها وقتی گیر می كنند دوستت هستند
بعضی ها نیستند و وقتی هم هستند بهتر است نباشند
بعضی ها نیستند و ادای بودن در می آورند
بعضی ها در عین بودن هرگز نیستند
بعضی های دیگر هم به طور كلی هستند ولی آدم نیستند
آنهای دیگری هم كه آدم هستند نیستند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
˜”*°•.˜”*°• مهدی •°*”˜.•°*”˜
˜”*°•.˜”*°• مهدی •°*”˜.•°*”˜

{{{خدا و بنده ی ان}}} خدا: بنده ی من نماز

{{{خدا و بنده ی ان}}}

خدا: بنده ی من نماز شب بخوان و آن 11 رکعت است

من: خدایا من خسته ام نمیتوانم

خدا: بنده ی من 2رکعت نماز شفع بخوان و 1 رکعت نماز وتر

من: خدایا برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم

خدابنده ی من قبل از خواب این 3 رکعت را بخوان

من: خدایا 3 رکعت زیاد است

خدا: بنده ی من فقط 1 رکعت نماز وتر بخوان

من: خدایا امروز خیلی خسته ام راه دیگری ندارد؟

 

خدا: قبل از خواب وضو بگیر و رو به آسمان کن و بگو یا الله

من: خدایا من در رختخواب هستم اگر بلند شوم خواب از سرم میپرد

خدا: همانجا که دراز کشیده ای تیمم کن بگو یا الله

مشاهده همه ی 2 نظر