لحظه  بروز رسانی 
سامان عبادی
سامان عبادی
 لینک
برش دیوار بتن مسلح (3).jpg

برش دیوار بتن مسلح مرکز کنترل جهت نصب درب ورودی کریدور ارتباطی مرکز کنترل و مرکز سوئیچینگ
https://bit.ly/2HlZgTy

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید