لحظه  بروز رسانی 
سامان عبادی
سامان عبادی

برش دیوار بتن مسلح مرکز کنترل جهت نصب درب ورودی کریدور

 لینک
برش دیوار بتن مسلح مرکز کنترل جهت نصب درب ورودی کریدور

برش دیوار بتن مسلح مرکز کنترل جهت نصب درب ورودی کریدور ارتباطی مرکز کنترل و مرکز سوئیچینگ
https://bit.ly/2HlZgTy

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید