به گروه خودت گروه تریبون آزاد خوش اومدی
ممنون میشم جهت پیشرفت گروه کمک کنی و دوستاتم دعوت کنی تا اوناهم استفاده کنن
به وبلاگم هم حتما یه سر بزن ضرر نمیکنی
طرفداری یادت نره همچنین منتظر پست های قشنگت هستیم
مدیر ارشد گروه تریبون آزاد
داش مجید و ایوللللل
بروز رسانی 
زهرا
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا
پست شماره 315966579 از زهرا

...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فریدون خائیز
فریدون خائیز

شانس بخت یا اقبال شانس ندارم ,اگر شانس بیارم

شانس بخت یا اقبال
شانس ندارم ,اگر شانس بیارم - بخت اقبال ندارم - فلانی شانس آورد و ..........
از این حرفها زیاد شنیدم اما به این قبیل حرفها باوری ندارم . چرا؟ به نمونه های تجربی زیر توجه کنید.
نمونه 1 - افراد صادق و صریح هیچ شانسی ندارند اما ریا کاران بیشترین شانس را دارند تا زمانی که ماهیت آنها روشن نشده باشد. وقتی صداقت میان آمد شانس هم میرود.
نمونه 2 - افرادی که منافع عمومی را به منافع شخصی ترجیح میدهند هم اگر نگویم شانس ندارند می توان گفت شانس کمی دارند. ولی افرادی که دنبال منافع شخصی هستند شانس بیشتری دارند . و نمونه های دیگر................
همه مربوط به دنیا است اگر به آخرت نه برای دنیا اعتقاد داریم وضع طور دیگری است برای همین است که می گویند شاهنامه آخرش خوشه - اولش داریم خوب میبینیم

مشاهده همه ی 2 نظر
فریدون خائیز
فریدون خائیز

عاقبت جوانی اگر بخواهید یا نخواهید عاقبت جوانی پا به

عاقبت جوانی
اگر بخواهید یا نخواهید عاقبت جوانی پا به سن گذاشتن و سالمندی است پس فریب شعار جوانگرائی را نخورید توان جوانان و تجربه سالمندان دو بال پرواز است و بی هم هر دو هیچند و با هم بودن عاقبت بخیری است . سالمندان کمتر خام میشوند ولی اگر جوانان فکر عاقبت نکنند مانند ما میشوند که در اوج توانائی استفاده از تجربه تنها و تنها به دلیل اهل باند بازی نبودن خانه نشین شدیم چون ایمان دارم که باند بازی همه را خانه خراب میکند.اگر عاقبت خود را میخواهید ببینید در آِینه سالمندان خانواده خود نگاه کنید .اگر با باند بازی بجائی رسیده اند آینه شما زنگار زده است توجه نکنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فریدون خائیز
فریدون خائیز

احترام و محبت حفظ حرمت و احترام ودوست داشتن و محبت

احترام و محبت
حفظ حرمت و احترام ودوست داشتن و محبت محکم ترین و قوی ترین دارائی انسان است و درمقابل پول و زور قابل خرید و فروش نیست البته نوع ظاهری و بدلی هم دارد که جون اصل نیست ارزشی هم ندارد.

مشاهده همه ی 1 نظر
hamidreza
hamidreza

درکشوری که مادری حاضر به ازدواج دخترش با یک

درکشوری که مادری حاضر به

ازدواج دخترش با یک معلم جوان نمیشود!

 

در کشوری که دانش آموزان یک مدرسه

فلافل بعد ازظهر خودشان را از دکه

معلمشون خریداری میکنند!

 

در کشوری که معلمش نهار نخورده

سریع خود را برای دادن سرویس

به تاکسی تلفنی محله اش معرفی میکند!

 

در کشوری که معلمی؛

سرویس مدرسه دانش آموزان خودش میباشد!!

 

در کشوری که بالاترین دغدغه های

معلمینش چگونه زیستن است...!

 

در اینگونه کشور:

فساد ،رشوه و رشوه خواری

حرف اول ادارات ومحاکمش میشود،

پستهای کلیدی کشورش

با رانت خواری معین میگردد

و برای استخدام جوانانش باید

دم دیگری را دید

مشاهده همه ی 2 نظر
hamidreza
hamidreza

و هرگاه معلم اینگونه فراموش میشود ؛ نیاز از طریق

و هرگاه معلم اینگونه فراموش میشود ؛

نیاز از طریق غیر مشروع رخنه میکند

و باب فساد در مدرسه باز میشود آنگاه است که تقلب در مدرک و امتحان

خود نمایی میکند،

و در این جامعه است که:

مشاهده همه ی 1 نظر