لحظه  بروز رسانی 
TTAAHHAA
TTAAHHAA

دشمنانت را فراموش کن.!!! تنها کسی که میتواند تورا به خاک

دشمنانت را فراموش کن...!!!

تنها کسی که میتواند تورا به خاک سیاه بنشاند,

یک دوست مورد اعتماد است.

مشاهده همه ی 1 نظر