افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
به گروه خودتون خوش اومدین دوستان
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
نمی دانم چرا؟ اما ترا هر جا که می بینم
کسی انگار می خواهد ز من تا با تو بنشینم
تن یخ کرده اتش را که می بیند چه می خواهد؟
همانی را که می خواهم ترا وقتی که می بینم
تو تنها می توانی آخرین درمان من باشی
و بی شک دیگران بیهوده می جویند تسکینم
تو آن شعری که من جایی نمی خوانم که میترسم
به جانت چشم زخم آید چو گویند تحسینم
زبانم لال! اگر روزی نباشی من چه خواهم کرد؟
چه خواهد رفت آیا بر من و دنیای رنگینم؟
بروز رسانی 
۰۪۫N۪۫۰۰۪۫e۪۫۰۰۪۫d۪۫۰۰۪۫a۪۫۰
شیطونشیطون
۰۪۫N۪۫۰۰۪۫e۪۫۰۰۪۫d۪۫۰۰۪۫a۪۫۰

.•°*”˜˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙˜”*°•.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
۰۪۫N۪۫۰۰۪۫e۪۫۰۰۪۫d۪۫۰۰۪۫a۪۫۰
شیطونشیطون
۰۪۫N۪۫۰۰۪۫e۪۫۰۰۪۫d۪۫۰۰۪۫a۪۫۰
500x500_1454609631140450.jpg

.•°*”˜˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙˜”*°•.
برﺍﯼ “ﺁﺩﻣــﻬﺎ” ﺧــﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ “ﺧـــﻮﺏ” ﺑﺴﺎﺯ.
ﺁﻧﻘــﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ “ﺧﻮﺏ” ﺑﺎﺵ
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ “ﮔﺬﺍﺷﺘـــﯽ” ﻭ “ﺭﻓـــﺘﯽ” ….!!
ﺩﺭ “ﮐﻨﺞ ﻗﻠﺒﺸــﺎﻥ” ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ..
ﺗﺎ ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ: “ﮐـﺎﺵ ﺑـــﻮﺩ” ..!
ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﻨﻨــﺪ ﻭ ﺑﺨــﻮﺍﻫﻨﺪ “ﺑــﺎﺷﯽ” !
ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ “ﺩﻟﺘﻨـﮓ” ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ ..
این بهترین هدیه به دوستانتان و بدترین ضربه به کسانی است که ترک تان کرده است…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
۰۪۫N۪۫۰۰۪۫e۪۫۰۰۪۫d۪۫۰۰۪۫a۪۫۰
شیطونشیطون
۰۪۫N۪۫۰۰۪۫e۪۫۰۰۪۫d۪۫۰۰۪۫a۪۫۰
500x486_1501050255408235.jpg

.•°*”˜˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙˜”*°•.

یکی ازینا لدفن{-w67-}{-w67-}{-w67-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
۰۪۫N۪۫۰۰۪۫e۪۫۰۰۪۫d۪۫۰۰۪۫a۪۫۰
شیطونشیطون
۰۪۫N۪۫۰۰۪۫e۪۫۰۰۪۫d۪۫۰۰۪۫a۪۫۰

.•°*”˜˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙˜”*°•.


روزای خوب به خاطرات خوب تبدیل میشن....روزای بد به درس های خوب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
۰۪۫N۪۫۰۰۪۫e۪۫۰۰۪۫d۪۫۰۰۪۫a۪۫۰
شیطونشیطون
۰۪۫N۪۫۰۰۪۫e۪۫۰۰۪۫d۪۫۰۰۪۫a۪۫۰
175.jpg

.•°*”˜˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙˜”*°•.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مولانا
مولانا
285.jpg

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
۰۪۫N۪۫۰۰۪۫e۪۫۰۰۪۫d۪۫۰۰۪۫a۪۫۰
شیطونشیطون
۰۪۫N۪۫۰۰۪۫e۪۫۰۰۪۫d۪۫۰۰۪۫a۪۫۰
3-13.jpg

˜*•. ˜”*°•.˜”*°••°*”˜.•°*”˜ ˜”*°•.˜”*°••°*”˜.•°*”˜ .•*˜

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
۰۪۫N۪۫۰۰۪۫e۪۫۰۰۪۫d۪۫۰۰۪۫a۪۫۰
شیطونشیطون
۰۪۫N۪۫۰۰۪۫e۪۫۰۰۪۫d۪۫۰۰۪۫a۪۫۰
150.jpg

˜*•. ˜”*°•.˜”*°••°*”˜.•°*”˜ ˜”*°•.˜”*°••°*”˜.•°*”˜ .•*˜

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin
شیطونشیطون
ramin

روزی می رسد که نسبت به همه چیز
می شوی...
نه از های دیگران می رنجی و نه به حرف های ی اطرافت...

به آن روز می گویند: " "
آن روز، ممکن است برای برخی پس از سی سال از اولین روزی که پا به این دنیا گذاشته اند؛ فرا برسد و برای برخی پس از هشتاد سال هم هرگز اتفاق نیفتد...
این دیگر به چگونه تاکردن انسان ها با دارد !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ramin
شیطونشیطون
ramin

پسر ملانصرالدین از پدرش پرسید
پدر فقر چند روز طول می‌کشد؟
ملا گفت : چهل روز پسرم
پسرش گفت : بعد از چهل روز ثروتمند می‌شویم؟
ملا جواب داد :
نه پسرم ، عادت می‌کنیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید